W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
Adhezíva
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
Leptadlá
Skloionoméry
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
 
 
 
 
 
Leptadlá - Super etch

Vlastnosti
Super etch je 37 % kyselina fosforečná na leptanie skloviny a dentínu. Super etch
je v striekačkách, aby sa dal ľahšie použiť v ťažko dosiahnuteľných miestach. Častice anorganického plniva sa dajú bezo zvyšku opláchnuť. Super etch LV je určený pre
sealenty. Má nízku viskozitu a je určený pre leptanie jamiek a rýh.
Priemer vymeniteľnej koncovky je iba 0,41 mm a dostanete sa s ňou aj do tých
najmenších jamiek a rýh, čo je výhoda oproti konkurenčným produktom.

Postup
Izolujte zub a vypreparujte kavitu. Dôkladne opláchnite vodou! Vysušte dokonale
povrch. Pozor: vždy sa uistite, že objímka dávkovacieho hrotu pri dávkovaní Super etch
je pevne nasadená (naskrutkovaná) na striekačku. Koncovku je možné ľubovoľne
ohnúť, u Super etch je už ohnutá z výroby. Priblížte koniec na miesto a pomaly
vytlačte gél . Poznámka : pri prvom použití vytlačte malé množstvo gélu stranou,
aby ste sa dopredu zoznámili s jeho viskozitou.
1. Naleptejte sklovinu po dobu 30 sekúnd , dentín po dobu 20 sekúnd.
2. Opláchnite dôkladne vodou (5 - 10 sekúnd).
3. Odstráňte prebytočnú vodu.
4. Naneste bond, napr. stae, alebo sealant na jamky a ryhy ako je Conseal f,
prípadne iný materiál podľa odporúčania výrobcu.


Bezpečnostné pokyny
Vyhnite sa priamemu kontaktu s tkanivami a očami.
V prípade akéhokoľvek zasiahnutia tkanív, oplachujte veľkým množstvom vody.
V prípade zasiahnutia očí vyplachujte po dobu 15 min a vyhľadajte lekárske ošetrenie. Ukladajte mimo dosahu detí.
Neužívajte vnútorne.
Skladujte pri izbovej teplote.
Vždy starostlivo uzavrite.
Nepoužívajte po dátume exspirácie.
Nevystavujte materiál priamemu svetlu.