W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
Adhezíva
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
Leptadlá
Skloionoméry
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
- ultramat 2
- ultramat S
- radii plus
- LED radiometer
 
 
 
 
 
Zariadenia - Ultramat 2

Charakteristika
Univerzálny, vysoko rýchlostný amalgamátor, ktorý je, vďaka presnému časovaniu,
určený pre všetky typy kapslovaných materiálov..

Indikácia
Pre premiešavanie všetkých výplňových materiálov v kapsliach.

Obsah balenia
1 x amalgamátore
1 x sieťový kábel
1 x 3mm inbus kľúč pre uvoľnenie prepravných skrutiek

Nastavenie napätia
Ultramat 2 sa automaticky nastaví na rozličné napätia a môže sa tak používať
pre napätie 120 a 240V, event. 50 a 60Hz.

Vybalenie prístroja a odstránenie transportných skrutiek
Prístroj je starostlivo zabalený, aby sa predišlo poškodeniu počas prepravy.
Najprv sa presvedčte, že kartón obsahuje všetky časti prístroja. Potom musí byť opatrne vybalený, aby nedošlo k jeho poškriabaniu.
a) Pred použitím musia byť odskrutkovaní skrutky na spodnej strane prístroja,
ktoré slúžili na jeho zabezpečenie počas prepravy.
b) Postavte prístroj na bok, najlepšie na mäkký povrch.
c) Odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek transportné skrutky priloženým
inbus kľúčom.
d) Potom prístroj postavte na ľahko prístupné miesto s hladkým povrchom.

Použitie - Nastavenie miešacieho času:
1) najprv zapojte sieťový kábel do prístroja, potom do zásuvky
2) páčkový spínač na zadnej strane nastavte do polohy ON
Upozornenie: miešací čas teraz bude červenú číslicou svietiť na prednej
strane prístroja.

3) zatvorte kryt a nastavte opakovaných stlačením tlačidla "Increase time"
požadovaný čas miešania
Upozornenie: čas "Timer" je možné nastaviť od 1 do 16 sekúnd.
4) páčkový spínač na zadnej strane prístroja prepnite najprv na OFF a potom
ihneď späť na ON
5) týmto krokom je uložený navolený čas miešania a potom sa nasadí kapsule.

Nasadenie kapsule:
1) Otvorte kryt prístroja a kapsulu nasaďte vidličky (u amalgámu SDI pred
nasadením zatlačiť na tvrdé podložke farebný piest dovnútra kapsule -
dôjde tak k aktivácii materiálu pred miešaním).
Upozornenie: kapsule s presahujúcou koncovkou (napr. Riva) sa nasadzujú
tak, že koncovka je na ľavej strane.

2) Zatvorte kryt.

Start / Stop
1) Stlačte tlačidlo "Start/Stop" a miešanie začína.
Upozornenie: ak chcete miešanie ukončiť alebo prerušiť, stačí nadvihnúť kryt
prístroja alebo znovu stlačiť tlačidlo "Start/Stop". Na konci pracovného dňa
vypnúť prístroj pomocou páčkového spínača na zadnej strane.

Čistenie prístroja
Povrch Ultramatu je možné očistiť bežnými dentálnymi dezinfekčnými prostriedkami ako napr halogén (Chlór) alebo 70 % etanol. Dezinfekčný prostriedok nastriekajte
na mäkkú handričku a utrite celý povrch prístroja.

Údržba prístroja
• Miešacia vidlička: ak je výmena po nejakom čase nutná, obráťte sa v takom
prípade na svojho predajcu SDI
• Sieťový kábel: neprekrúcajte ani neprelamujte, kábel musí byť vždy voľne
natiahnutý.

Možné závady:
1. Hlasný zvuk počas celého miešania: skontrolujte, či boli odstránené
transportné skrutky.
2. Kapsule nesedia dostatočne pevne: ramená miešacej vidličky môžu byť
deformované, je nutné vidličku vymeniť. V tomto prípade kontaktujte svojho
predajcu SDI.
3. Elektronické alebo mechanické poruchy: kontaktujte svojho predajcu SDI.

Výmena vnútornej poistky
Výhradne použiť len 5 x 20mm , 0,5 A H - poistku / 250V ( PCB ).

Záručná doba
Výrobca SDI Ltd., garantuje 5-ročnú záručnú dobu pre pôvodného kupujúceho na chybné materiály alebo defekty, ktoré sú výsledkom zlého spracovania prístroja. Výrobca sa zaväzuje bezplatne opraviť vady, ktoré sa vyskytli počas garančné doby, alebo prístroj vymeniť za nový. Tento postup vychádza z toho, že prístroj bude posúdený firmou SDI a bude jednoznačne preukázané, že vada vznikla aj cez normálne a správne zaobchádzanie s prístrojom.

Podmienky záručnej opravy
• Po obdržaní prístroja okamžite vyplňte priloženú garančné kartu a tú potom
zašlite spolu s kópiou faktúry späť na SDI; opomenutie tejto podmienky môže
viesť k odmietnutiu reklamácie.
• Je možné zaregistrovať garančný nárok na www.sdi.com.au/warranty.
• Opravy prístroja počas záručnej doby môže vykonávať len výrobca alebo osoby
ním poverenej; v opačnom prípade nie je výrobca povinný uznať reklamáciu.
• Pri garančnej oprave smú byť použité iba originálne diely SDI. Výrobca nepreberá žiadnu zodpověnost za použitia neoriginálnych dielov
• Výrobca nie je povinný uznať reklamáciu v prípade neprimeraného alebo nedbalého používania prístroja alebo pri zrejmé chybe pri jeho čistení.
• Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené neopatrným používaním prístroja.
• Pri všetkých reklamačných konaniach uvádzajte presný názov modelu prístroja, objednávacie číslo a výrobné číslo.

Technické údaje:
Pro väčšinu typov kapslí (amalgámové, skloionomérne)
Rýchlosť miešania: 4550 kmitov /min.
Rozmery (šxhxv): 21,7cmx17,3cmx18cm
Hmotnosť: 2,43 kg
Napätie: 120/240V, 50/60Hz