W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
Adhezíva
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
Leptadlá
Skloionoméry
- riva self cure
- riva self cure HV
- riva light cure
- riva light cure HV
- riva silver
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
 
 
 
 
 
Skloionoméry - Riva silver

Vlastnosti
Riva Silver je ideálny radiopákny, striebrom modifikovaný skloionomérny výplňový
materiál. Vyznačuje sa vynikajúcou adhéziou k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu
a vysokou tlakovou pevnosťou. Vďaka svojim vlastnostiam je Riva Silver optimálny
výlňový materiál pre široké klinické použitie. Farebný odtieň: tmavošedá.

Indikácie:
malé výplne I. a II. triedy
• výplne mliečnych zubov
• dostavba jadier
• výplne s opáknym zafarbením
• výplne koreňových povrchov
• výplne triedy V v neestetických situáciách
• podkladový materiál pre kompozitné výplne
• pečatenie rýha fisúr
• dočasné výplne

Návod na použitie Riva Silver kapslí:
• prášok/tekutina pomer (g/g) 5,3:1
• čas miešania (min, sek.) 10 sekund
• pracovný čas (min. sek.) 1min 30 sek.
• čistý čas tuhnutia (min, sek.) 3min 30 sek.
• čas tuhnutia (min, sek.) 5 min
• množstvo materiálu/kapsle 0,50g (0,18mL)
Podmienky testu: teplota (23 ± 1°C), relatívna vlhkosť vzduchu (50 ± 10%). ISO 9917:2003 (Netranslucentný radiopákny sklopolyalkenoat cement).
Minimálny obsah kapsle: 0,77g prášku a 0,14g (0,12mL) tekutiny.

Preparácia:

1) Očistite a izolujte zub. (Pozn.: štandardnú kavitu pripravte za použitia bežnej
techniky a nástrojov. Podrezanie nie je nutné).
2) Umiestnite koffer dam a klínky
3) V prípade, kedy je nutná ochrana pulpy, použite kalcium hydroxid.

Kondicionér:
1) Aplikujte Riva Conditioner na pripravený povrch.
2) Ponechajte ho na 10 sekúnd v kavite.
3) Dôkladne opláchnite vodou.
4) Odsajte prebytočnú vodu. Ponechajte povrch vlhký. Zabráňte kontaminácii miesta. Dôležité: Povrch nepresušte!

Aplikácia materiálu:
1) Zatlačte piest na tvrdom povrchu dovnútra kapsle tak, aby sa s ňou spojil.
2) Okamžite umiestnite takto aktivovanú kapslu do amalgamátoru Ultramat 2 alebo
iného vysokorýchlostného amalgamátoru s otáčkami 4000 – 4800 za minútu.
Miešajte 10 sekúnd.
3) Okamžite kapslu vyberte a vložte ju do aplikátora.
4) Aplikátor stláčať tak dlho, pokiaľ neuvidíte materiál v priehľadnej špičke kapsle.
5) Natlačte Riva Silver do kavity a dbajte, aby sa pod výplň nedostal vzduch.
(Pozn.: pri teplote 23ºC trvá pracovný čas 90 sekúnd od začiatku miešania; čím vyššia teplota, tým kratší pracovný čas. Sila adhézie klesá, keď sa uvedený pracovný čas predlžuje). 6) Okamžite aplikujte Riva Coat na celý povrch výplne.
7) Polymerizujte 20 sekúnd.
8) Najneskôr 5 minút od začiatku ošetrenia dokončite výplň za použitia bežných techník.
9) Potom aplikujte ďalšiu vrstvu Riva Coat.
10) Polymerizujte 20 sekúnd.
11) Poučte pacienta, že nesmie jesť najmenej 1 hodinu po ukončení procedúry.

Návod k použitiu Riva Silver prášok/tekutina - preparácia
1) Očistite a izolujte zub. (Pozn.: štandardnú kavitu pripravte za použitia bežnej
techniky a nástrojov. Podrezanie nie je nutné).
2) Umiestnite koffer dam a klínky.
3) V prípade, kedy je nutná ochrana pulpy, použite kalcium hydroxid.

Kondicionér:
1) Aplikujte Riva Conditioner na pripravený povrch.
2) Ponechajte ho na 10 sekúnd v kavite.
3) Dôkladne opláchnite vodou.
4) Odsajte prebytočnú vodu. Ponechajte povrch vlhký.
Zabráňte kontaminácii miesta. Dôležité: povrch nepresušte!

Miešanie prášku a tekutiny
• Dávkovanie prášok/tekutina: 1 odměrka : 1 kapka
• Pomer prášok/tekutina: 0,300g : 0,043g (7:1)
• Doporučený čas miešania: 30 sekund
Podmienky testu: teplota (23 ± 1°C), relatívna vlhkosť vzduchu (50 ± 10%).
ISO 9917:2003 (Netranslucentný radiopákny sklopolyalkenoat cement).
Miešacia podložka: nesavá papierová alebo sklenená.

1) Fľaštičku s práškom Riva Silver pred použitím jemne pretrepať, aby sa prášok nakypril.
2) Priloženou odmerkou naberte určené množstvo a preneste na miešaciu podložku. Fľaštičku s práškom dobre uzavrite.
3) Opatrne pridajte 1 kvapku tekutiny na podložku vedľa prášku. Fľaštičku s tekutinou dobre uzavrite.
4) Prášok rozdeľte na 2 polovice.
5) Miešajte plastovou špachtľou jednu polovicu prášku s tekutinou po dobu 10 sekúnd
a potom primiešajte v priebehu ďalších 15 – 20 sekúnd druhú polovicu prášku.

Aplikácie materiálu:
1) Natlačte Riva Silver do kavity a dbajte, aby sa pod výplň nedostal vzduch. Poznámka: pri teplote 23ºC trvá pracovný čas 90 sekúnd od začiatku miešania;
čím vyššia teplota, tým kratší pracovný čas. Sila adhézie klesá, keď sa uvedený pracovný čas predlžuje.
2) Okamžite aplikujte Riva Coat na celý povrch výplne.
3) Polymerizujte 20 sekúnd.
4) Dokončenie výplne by malo prebehnúť behom 5 minút od namiešania
(netto čas tuhnutia) za použitia bežných metód.
5) Aplikujte potom ďaľšiu vrstvu Riva Coat.
6) Polymerizujte 20 sekúnd.
7) Poučte pacienta, že nesmie jesť najmenej 1 hodinu po ukončení procedúry.

Skladovanie a manipulácia
Skladovať pri teplote medzi 4° až 20°C. Používať pri izbovej teplote medzi 20° a
25°C. Doba expirácie: 2 roky a 3 mesiace (kapsle), 3 roky (prášok/tekutina).
Nepoužívať po skončení dátumu expirácie.

Upozornenie: Len na použitie v stomatológii. Chráňte z dosahu detí. Len na vonkajšie použitie. Nepoužívať po skončení dátumu expirácie. Neskladovať v chladničke. Riva Silver SC prášok alebo tekutinu nepoužívať na iné skloionomérne materiály. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k podráždeniu kože. V tomto prípade prerušte používanie produktu a vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Prvá pomoc
Pri zasiahnutí očí - vyplachovať po dobu 15 minút tečúcou vodou,
vyhľadať lekársku pomoc.
Pri zasiahnutí kože - zasiahnuté miesto potrieť alkoholom, potom umyť čistou vodou. Pri ďalších alergických reakciách vyhľadať lekára.
Požitie - ústa vypláchnuť čistou vodou. Vypiť väčšie množstvo vody alebo mlieka.
Pri ďaľších alergických reakciách vyhľadať lekára.
Vdýchnutie - žiadne symptomy nie sú známe.
< Späť na vrch stránky