W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
Adhezíva
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
Leptadlá
Skloionoméry
- riva self cure
- riva self cure HV
- riva light cure
- riva light cure HV
- riva silver
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
 
 
 
 
 
Skloionoméry - Riva self cure HV

Vlastnosti
Vysoko viskózny skloionomérnej výplňový materiál. Riva Self Cure HV
(High Viscosity) je ideálny RTG kontrastný, chemicky tuhnúci, konvenčný skloionomérny výplňový materiál. Vyznačuje excelentnou adhéziou k zubu,
vysokým uvoľňovaním fluoridu a veľkou tlakovou pevnosťou.
Riva Self Cure HV je indikovaný pre širokú škálu výplňových aplikácií.

Indikácie pre použitie:
1. neinvazívna výplne triedy I
2. výplne triedy II
3. výplne triedy V v posteriórnom úseku
4. výplne mliečneho chrupu
5. geriatrické výplne
6. čiastočné dostavby pilierov
7. koreňové povrchové výplne
8. bázy pre sendvičovú techniku
9. dočasné výplne
10. náhrada dentínu

Kontraindikácie:
• prekrytie pulpy
• u niektorých pacientov môže dôjsť k iritácii pokožky; v takom prípade
prerušte ošetrenie a vyhľadajte lekársku pomoc.

Návod na použitie
Preparácia:
1. Očistite a izolujte zub (konzervatívny kavitu pripravte za použitia štandardných
techník a nástrojov. Nie je potreba podrezávať .)
2. V prípade nutnej ochrany pulpy použite kalcium hydroxid podložku.
Kondicionovanie/leptanie:
1. Aplikujte Riva Conditioner k preparovanie povrchu a nechajte v kavite pôsobiť
10 sekúnd alebo aplikujte Super Etch 37 % kyselinu fosforečnú na povrch a
nechajte pôsobiť v kavite 5 sekúnd.
2. Dôkladne opláchnite vodou.
3. Odsajte prebytočnú vodu. Nepresušte. Zabráňte kontaminácii.
Dôležité: Povrch nesmie byť presušeniu, musí byť lesklý.

Aplikácia materiálu
1. Aktivujte kapsulu zatlačením piestu až na úroveň konca kapsule.
2. Ihneď vložte o miešačky kapsúl Ultramat 2 alebo do iného vhodného prístroja
(4000 - 4800rpm) a miešajte 10 sekúnd.
3. Kapsulu vyberte a vložte do Riva Applicator 2.
4. Stláčajte rukoväť Riva Applicator 2 až do okamihu, kedy sa namiešaný materiál
objaví v priehľadnej koncovke. Chráňte vytlačenú pastu pred intenzívnej svetlom.
5. Vytlačte Riva Self Cure HV do kavity tak, aby nevznikli vzduchové bublinky
pod výplňou.

Pozn.: pri 23 º C je pracovný čas okolo 90 sekúnd (1'30'') od začiatku miešania. Pri vyšších teplotách sa pracovný čas skracuje. Ak je prekročený
stanovený čas pre spracovanie, môže dôjsť k zmene fyzikálnych vlastností.
6. Po ukončení výplne aplikujte na celý povrch výplne ochranný lak Riva Coat.
7. Polymerujte 20 sekúnd.

Prášok/tekutina pomer (g/g) 0.50/0.13.
Miešací čas (sek) 10".
Pracovný čas (min., sek) 1'30".
Počiatočný čas tuhnutia (min., sek) 3'00".
Dokončovací čas pri teplote 37º C (min) 5'00" od začiatku miešania.
Minimum materiálu/kapsule 0.12ml.
Testovacie podmienky: teplota (23+1ºC ), relatívna vlhkosť (50+10%).
ISO 9917-1: Dentálny cement na báze vody.

Finishing:

1. Dokončenie výplne pri použití bežných techník, najprv 5 minút po začiatku miešania. 2. Aplikujte ďalšiu vrstvu Riva Coat.
3. Polymerujte 20 sekúnd.
4. Upozornite pacienta, že po ošetrení nesmie najmenej 1 hodinu jesť.

Skladovanie a manipulácia:
Kapsule Riva Self Cure HV kapsule vyberte z obalu tesne pred ich použitím. Skladujte pri teplote medzi 4° a 20°C. Skladovanie je možné v chladničke, uchovajú sa optimálne vlastnosti. Používajte pri izbovej teplote medzi 20° a 25°C.

Upozornenie

Iba pre dentálne účely. Chráňte mimo dosahu detí. Nepoužívajte po dátume expirácie.

Prvá pomoc
Oči (kontakt): riadne vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc.
Koža (kontakt): miesto potrieť handričkou namočenou v alkohole, potom riadne opláchnuť vodou.
Požitie: vypite veľké množstvo vody/mlieka. Pri pretrvávajúcich problémoch vyhľadajte lekársku pomoc.
Vdýchnutie: nie je indikované.

Balenie
Dodávané odtiene: A1, A2, A3, A3.5 (podľa Vita ® vzorkovníka)
50 kapsúl náhradné balenie (podľa odtieňa)
Sortiment balenie (50 kapsúl)
Riva Capsule Applicator 2
Riva Conditioner 10ml fľaštička.