W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
Adhezíva
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
Leptadlá
Skloionoméry
- riva self cure
- riva self cure HV
- riva light cure
- riva light cure HV
- riva silver
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
 
 
 
 
 
Skloionoméry - Riva light cure HV

Vlastnosti
Vysoko viskózny svetlom tuhnúci, živicou modifikovaný skloionomérny výplňový
materiál. Riva Light Cure HV (High Viscosity) je ideálny rtg kontrastný, živicou
modifikovaný skloionomérny výplňový materiál. Vyznačuje sa vynikajúcou adhéziou
k zubu, vysokým uvoľňovaním fluoridu, veľkou tlakovou pevnosťou a riadeným
tuhnutím. Riva Light Cure HV možno požiť pre širokú škálu aplikácií.

Indikácie
• neinvazívne výplne triedy I
• výplne triedy II
• výplne triedy V
• výplne mliečneho chrupu
• geriatrické výplne
• čiastočné dostavby pilierov
• koreňové povrchové výplne
• bázy pre sendvičovú techniku
• dočasné výplne

Kontraindikácie:

• prekrytie pulpy
• u niektorých pacientov môže dôjsť k iritácii pokožky; v takom prípade prerušte
ošetrenie a vyhľadajte lekársku pomoc.

Návod na použitie
Preparácia:
1. Očistite a izolujte zub (Pozn.: konzervatívny kavitu pripravte za použitia štandardných techník a nástrojov. Nie je potreba podrezávať.)
2. V prípade nutnej ochrany pulpy použite kalcium hydroxid podložku.

Kondicionovanie/leptanie:
1. Aplikujte Riva Conditioner k preparovanie povrchu a nechajte v kavite pôsobiť
10 sekúnd alebo aplikujte Super Etch 37 % kyselinu fosforečnú na povrch a nechajte pôsobiť v kavite 5 sekúnd.
2. Dôkladne opláchnite vodou.
3. Odsajte prebytočnú vodu. Nepresušte. Zabráňte kontaminácii.
DÔLEŽITÉ: Povrch nesmie byť presušeniu, musí byť lesklý.

Aplikácia materiálu:
1. Aktivujte kapsulu zatlačením piestu až na úroveň konca kapsule.
2. Ihneď vložte o miešačky kapsúl Ultramat 2 alebo do iného vhodného prístroja
(4000 - 4800rpm) a miešajte 10 sekúnd.
3. Kapsulu vyberte a vložte do Riva Applicator 2.
4. Stláčajte rukoväť Riva Applicator 2 až do okamihu, kedy sa namiešaný materiál objaví v priehľadnej koncovke. Chráňte vytlačenú pastu pred intenzívnej svetlom.
5. Vytlačte Riva Light Cure HV do kavity tak, aby nevznikli vzduchové bublinky pod výplňou. (Pozn.: pri 23ºC je pracovný čas okolo 130 sekúnd (2'10'') od začiatku miešania. Pri vyšších teplotách sa pracovný čas skracuje. Ak je prekročený stanovený čas pre spracovanie, môže dôjsť k zmene fyzikálnych vlastností. U kavít hlbších než 2mm použite sendvičovou techniku​​.
6. Polymerujte 20 sekúnd s použitím Radii Plus LED lampy alebo iné vhodné lampy s viditeľným svetlom (470 nm vlnová dĺžka). Polymerujte čo najbližšie k povrchu výplne.

Prášok/tekutina pomer (g/g) 0.47/0.14
Miešací čas (sek) 10".
Pracovný čas (min., sek) 2'10''.
Polymerizované (sek) 20".
Hĺbka polymerizácie (A3) (mm) 2.0.
Minimum materiálu/kapsule 0.13ml.
Testovacie podmienky: Teplota (23+1ºC), relatívna vlhkosť (50+10%).
ISO 9917-2 ( E ) Class 2: Svetlom aktivovateľné RTG kontrastné sklo - polyalkenoat cement.
7. Dokončenie výplne pri použití bežných techník. Dokončenie môže začať hneď po polymerizácii.
8. Upozornite pacienta, že po ošetrení nesmie najmenej 1 hodinu jesť.

Skladovanie a manipulácia:
Kapsule Riva Light Cure HV kapsule vyberte z obalu tesne pred ich použitím. Skladujte pri teplote medzi 4° až 20°C. Skladovanie je možné v chladničke, uchovajú sa optimálne vlastnosti. Používajte pri izbovej teplote medzi 20° až 25°C.

UPOZORNENIE Iba pre dentálne účely. Chráňte mimo dosahu detí. Nepoužívajte po dátume expirácie.

Prvá pomoc
Oči (kontakt): riadne vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc.
Koža (kontakt): miesto potrieť handričkou namočenou v alkohole, potom riadne opláchnuť vodou.
Požitie: vypite veľké množstvo vody/mlieka. Pri pretrvávajúcich problémoch vyhľadajte lekársku pomoc.
Vdýchnutie: nie je indikované.

Balenie
Dodávané odtiene: A1 , A2 , A3 , A3.5 ad B1 (podľa Vita ® vzorkovníka)
50 kapsúl náhradné balenie (podľa odtieňa).
Sortiment balenie (50 kapsúl).
Riva Capsule Applicator 2 - Riva Conditioner 10ml fľaštička.