W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
Adhezíva
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
Leptadlá
Skloionoméry
- riva self cure
- riva self cure HV
- riva light cure
- riva light cure HV
- riva silver
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
 
 
 
 
 
Skloionoméry - Riva light cure

Vlastnosti
Svetlom tuhnúci, živinou modifikovaný skloionomérny výplňový cement.

Návod na použitie
Riva Light Cure je ideálny rádiopákny, živicou modifikovaný skloionomérny výplňový
cement. Vďaka vynikajúcej adhézii k zubu, trvalému uvoľňovaniu fluoridu, vysokej
tlakovej pevnosti a spôsobu tuhnutia je cement Riva LC použiteľný pre širokú škálu klinických aplikácií.

Je ponúkaný v odtieňoch A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4 a Bleach
v kapsliach a ako prášok/tekutina.

Indikácie:
• malé výplne triedy I, II, a III
• výplne V. triedy
• výplne dočasného chrupu
• geriatrické ošetrenie
• dostavby jadier
• výplne povrchu koreňov
• podložka alebo liner
• pečatenie fisúr
• dočasné výplne

Návod na použitie RIVA LC kapsle
  
Preparácia: 
1) očistite a izolujte zub (Pozn.: štandardnú kavitu pripraviť za použitia bežnej
techniky a nástrojov) 
2) umiestnite kofferdamm a klínky 
3) v prípade, kedy je potrebná ochrana pulpy, použite kalciumhydroxid liner. 
Kondicionér: 
1) aplikujte Riva Conditioner na pripravený povrch 
2) nechajte ho na 10 sekúnd v kavite 
3) dôkladne opláchnite vodou 
4) odsajte prebytočnú vodu, nechajte povrch vlhký a zabráňte
kontaminácii miesta. Dôležité: povrch nepresušte!

Pracovný postup:
1) Zatlačte piest na tvrdom povrchu dovnútra kapsle tak, aby sa s ňou spojil.
2) Okamžite umiestnite takto aktivovanú kapsľu do amalgamátoru Ultramat 2
alebo iného vysokorýchlostného amalgamátoru s otáčkami 4000 – 4800 za minútu.
Miešajte 10 sekúnd.
3) Potom okamžite kapsľu vyberte a umiestnite do aplikátora.
4) Aplikátor stláčať tak dlho, pokiaľ neuvidíte materiál v priehľadnej špičke kapsle.
5) Natlačte Riva Self Cure do kavity a dbajte, aby sa pod výplň nedostal vzduch.
(Pozn: pri teplote 23ºC je dĺžka pracovného času cca 130 sekúnd, 2min 10sek,
od začiatku miešania. S vyššou teplotou sa bude pracovný čas skracovať. Pevnosť
adhézie sa bude znižovať, pokiaľ sa bude s materiálom aj po uplynutí tohto času ďalej pracovať. Používajte techniku vrstvenia pre kavity hlbšie ako 2mm).
6) Polymerizujte SDI Radii LED lampou po dobu 20 sekúnd alebo inou polymerizačnou
LED lampu s vlnovou dĺžkou 470nm. Koncovku lampy priblížte čo najviac k povrchu
výplne.
• prášok/Tekutina pomer (g/g) 3.1 : 1
• čas miešania (min, sek) 10 sekúnd
• pracovný čas (min, sek) 2min 10sek
• čas polymerizácie 20sek
• hĺbka polymerizácie (A3) 1.8mm
• obsah kapsli 0.31g (0.14mL)
Podmienky testu: teplota (23 ± 1°C), vlhkosť vzduchu (50 ± 10%). ISO 9917-2:1998 Svetlom tuhnúci rádiopákny skloionomérny cement.
7) Dokončite výplň bežným spôsobom. Dokončenie by malo začať bezprostredne po polymerizácii.
8) Poučte pacienta, že nesmie jesť najmenej jednu hodinu po ukončení procedúry.

Návod k použitiu RIVA LC prášok/tekutina
Preparácia: 
1) očistite a izolujte zub (Pozn.: štandardnú kavitu pripraviť za použitia bežnej
techniky a nástrojov) 
2) umiestnite kofferdamm a klínky 
3) v prípade, kedy je potrebná ochrana pulpy, použite kalciumhydroxid liner. 
Kondicionér: 
1) aplikujte Riva Conditioner na pripravený povrch 
2) nechajte ho na 10 sekúnd v kavite 
3) dôkladne opláchnite vodou 
4) odsajte prebytočnú vodu, nechajte povrch vlhký a zabráňte
kontaminácii miesta. Dôležité: povrch nepresušte!
• prášok/tekutina dávkovanie 1 : 2
• prášok/tekutina pomer (g/g) 0,22g : 0,07g
• čas miešania (min, sek) 30 sekúnd
• čas polymerizácie 20sek
• hĺbka polymerizácie (A3) 1.8mm
Podmienky testu: teplota (23 ± 1°C), vlhkosť vzduchu (50 ± 10%).
ISO 9917-2:1998. Svetlom tuhnúci rádiopákny skloionomérny cement.
Miešacia podložka: sklenená doska alebo nesavý papier

Pozn.: použite vychladenú sklenenú podložku pre predĺženie pracovného času.
1) najprv jemne potriasť teglíkom s práškom Riva LC, ktorý sa tým nakyprí
2) priloženou odmerkou naberte určené množstvo prášku na miešaciu podložku
3) opatrne pridajte 2 kvapky tekutiny Riva LC na podložku vedľa prášku a fľaštičku
s tekutinou ihneď starostlivo uzavrite
4) použite plastovú špachtľu a rozdeľte prášok na dve rovnaké časti
5) miešajte tekutinu s jednou časťou prášku po dobu 10 sekúnd a potom pridajte
druhú časť prášku a pokračujte v miešaní ďalších 15 až 20 sekúnd.

Pracovný postup:
1) Natlačte Riva LC do kavity a dbajte, aby sa pod výplň nedostal vzduch. Poznámka: pri teplote 23ºC je dĺžka pracovného času cca 130 sekúnd (2min 10sek ) od začiatku miešania. S vyššou teplotou sa bude pracovný čas skracovať. Pevnosť adhézie sa bude znižovať, pokiaľ sa bude s materiálom po uplynutí tohto času ďalej pracovať. Používajte techniku vrstvenia pre kavity hlbšie než 2mm.
2) Polymerizujte SDI Radii LED lampou po dobu 20 sekúnd alebo inou polymerizačnou LED lampu s vlnovou dĺžkou 470nm. Koncovku lampy priblížte čo najviac k povrchu výplne.
3) Dokončite výplň bežným spôsobom. Dokončenie by malo začať bezprostredne po polymerizácii.
4) Poučte pacienta, že nesmie jesť najmenej jednu hodinu po ukončení procedúry.

Skladovanie a manipulácia
Kapsle Riva LC vybrať z ochrannej fólie tesne pred použitím. Skladovať pri teplote medzi 4° až 20°C. Používať pri izbovej teplote medzi 20° a 25°C.
Životnosť: 2 roky (kapsle), 3 roky (prášok) a 2 roky (tekutina).

Upozornenie: Len pre použitie v stomatológii. Chráňte z dosahu detí.
Len na vonkajšie použitie. Nepoužívať po skončení dátumu exspirácie. Riva LC prášok alebo tekutinu nepoužívať na iné skloionomérne materiály.

Prvá pomoc
Pri zasiahnutí očí - oči vyplachovať 15 minúť pod tečúcou vodou, vyhľadať
lekársku pomoc.
Pri zasiahnutí kože - zasiahnuté miesto potrieť alkoholom, potom umyť čistou vodou. Pri ďalších alergických reakciách vyhľadať lekára.
Požitie - ústa vypláchnuť čistou vodou. Vypiť väčšie množstvo vody alebo mlieka.
Pri ďalších alergických reakciách vyhľadať lekára.
Vdýchnutie - žiadne symptómy nie sú známe.

Balenie: Dodáva sa v odtieňoch A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, Bleach 50 kapslí - sortiment 10x v odtieni A1, A2, A3, A3.5, B2 Prášok/tekutina: 8g (7,2ml) tekutina, 15g prášok

Príslušenstvo (doplnkové balenie): 8g (7,2ml) tekutina - 15g prášok
< Späť na vrch stránky