W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
Adhezíva
- frog
- go!
- stae
- riva bond LC
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
Leptadlá
Skloionoméry
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
 
 
 
 
 
Adhezíva - Riva Bond LC

Vlastnosti
Riva Bond LC je dentálne adhezívum budúcej generácie. Od tejto chvíle už nemusíte
riešiť významné stresové zaťaženie na okrajoch vašich zubných výplní. Žiadne iné
adhezívum nemá vysokú bondovaciu pevnosť A ZÁROVEŇ nulové polymerizačné
zmrštenie. Pri systéme Riva Bond LC je navyše minimalizovaná možnosť mikropriesakov
a fraktúr hrboľov.

Riva Bond LC je svetlom tuhnúce univerzálne adhezívum pre priame bondovanie.

• unikátna technológia redukcie zmrštenia
• žiadna citlivosť a zároveň dlhá životnosť výplne
• balenie 50 kapslí = 5ml

Použitie
• univerzálne adhezívum pre priame výplne
• bondovanie živicových kompozitov pri aplikácii na samotuhnúci / svetlom tuhnúci skloionomérny cement pomocou sendvičovej techniky
• bondovanie medzi vrstvami živicových kompozitov pri rozsiahlych rekonštrukciách
k zníženiu záťaže v dôsledku polymerizačného zmrštenia
• ošetrenie citlivých zubných krčkov
• adhezívna vrstva pod amalgámové výplne

Kontraindikácie
• prekrytie pulpy
• výrobok môže spôsobiť podráždenie kože u niektorých osôb. V takýchto prípadoch ukončite použitie výrobku a vyhľadajte lekársku pomoc.

Postup - kapsľový systém
• Pomer prášok / tekutina 0,14 g/0.g (0,7:1)
• Čas miešania (s) 10 s
• Doba svetelnej polymerizácie (s) 10 s
• Doba pôsobenia (min) 4,00 min
• Minimálne množstvo materiálu v kapsli 0,10 ml
• Minimálny čistý obsah na jednu kapsulku: 0,14 g prášok a 0,2 g (0,17 ml) kvapalina

A. Univerzálne adhezívum pre priame výplne - preparácia kavity
1) vyčistite a izolujte zub
2) pripravte kavitu pomocou štandardnej techniky pre výplne zo živicových kompozitov. (Pozn.: Ak je potrebná ochrana pulpy, použite vložku na báze hydroxidu vápenatého).

Leptanie:
1) na preparované povrchy aplikujte leptadlá na báze kyseliny fosforečnej
Super Etch 37% a nechajte pôsobiť 5 sekúnd
2) dôkladne opláchnite vodou
3) vysušte vzduchom bez obsahu oleja, nepoužívajte vysušovadlo.
(Pozn.: Zabráňte kontaminácii).

Postup aplikácie:
1) Pred aktiváciou kliknite kapsúl dvakrát o tvrdý povrch, aby sa uvoľnil prášok vo vnútri kapsule. Aktivujte kapsulu pomocou piestu; stláčajte piest, až kým sa nedostane
do jednej roviny s telom kapsule. Dôležité upozornenie: Nestláčajte aplikátor pred premiešaním!
2) Vložte okamžite kapsulu do amalgamátora Ultramat 2 alebo inej vhodnej miešačky
(4000-4800 rpm) a miešajte 10 sekúnd.
3) Vyberte kapsulu z amalgamátore.
4) Používajte jednorazové aplikátory so štvorčekmi SDI Points; preniknite aplikátorom
cez kovovú fóliu. Otáčaním štětečkového aplikátora odtlačte fóliu k okrajom kapsule.
5) Ohnite štetcový aplikátor do uhla 45°.
6) Naneste tenkú vrstvu Riva Bond LC na všetky povrchy zuba. (Pozn.: V prípade
potreby opatrne upravte vzduchom).
7) Polymerizujte svetlom po dobu 10 sekúnd pomocou polymerizačnej lampy SDI
Radii Plus LED alebo inej polymerizačnej lampy (pri vlnovej dĺžke 440-480 nm).
8) Naneste a upravte kompozit podľa pokynov výrobcu.

B. Bondovanie živicových kompozitov
Pri aplikácii na samotuhnúce / svetlom tuhnúce skloionomérne cementy pomocou sendvičovej techniky

Preparácia kavity:
1) vyčistite a izolujte zub
2) pripravte kavitu pomocou štandardnej techniky pre výplne z živicových kompozitov. (Pozn.: Ak je potrebná ochrana pulpy, použite vložku na báze hydroxidu vápenatého).

Úprava / leptanie:
1) na preparované povrchy naneste leptadla na báze kyseliny fosforečnej
Super Etch 37% a nechajte pôsobiť 5 s
2) dôkladne opláchnite vodou
3) vysušte vzduchom bez obsahu oleja, nepoužívajte vysušovadlo.
(Pozn.: Zabráňte kontaminácii.)

Postup aplikácie
1) Nahraďte chýbajúci dentín nanesením prípravku Riva Self Cure / Riva Light Cure
alebo ekvivalentným skloionomérnym výplňovým cementom podľa pokynov výrobcu.
2) Naneste tenkú vrstvu Riva Bond LC na povrch skloionomérneho cementu a na steny skloviny. (Pozn.: Nevytvrdnutý Riva Bond LC stuhne spoločne s kompozitom a pôsobí
ako tlmič mechanických vplyvov).
3) Naneste živicový kompozit v nadbytku tak, aby mierne vystupoval nad oblasť
preparácie.
4) Polymerizujte svetlom po dobu 20 sekúnd.
5) Vykonajte konečnú úpravu živicového kompozitu podľa pokynov výrobcu.

C. Bondovanie medzi vrstvami živicových kompozitov
pri rozsiahlych rekonštrukciách na zníženie záťaže v dôsledku
polymerizačného zmrštenia.


Preparácia kavity:
• vyčistite a izolujte zub
• pripravte kavitu pomocou štandardnej techniky pre výplne z živicových kompozitov
(Pozn.: Ak je potrebná ochrana pulpy, použite vložku na báze hydroxidu vápenatého).

Úprava / leptanie:
1) na preparované povrchy naneste leptadla na báze kyseliny fosforečnej
Super Etch 37% a nechajte pôsobiť 5 s
2) dôkladne opláchnite vodou
3) vysušte vzduchom bez obsahu oleja, nepoužívajte vysušovadlo.
(Pozn.: Zabráňte kontaminácii.)

Postup aplikácie
1) Naneste Riva Bond LC v tenkej vrstve na preparovaný povrch zuba.
(Pozn.: V prípade potreby opatrne upravte vzduchom).
2) Polymerizujte svetlom po dobu 10 sekúnd pomocou polymerizačnej lampy
SDI Radii Plus LED alebo inej lampy (pri vlnovej dĺžke 440-480 nm).
3) Naneste cca 2 mm požadovaného kompozitu na dno kavity.
Polymerizujte svetlom podľa pokynov výrobcu.
4) Naneste Riva Bond LC v tenkej vrstve na polymérny živicový kompozit.
5) Naneste ďalšie 2 mm kompozitu na hornú časť vrstvy nevytvrdeného prípravku
Riva Bond LC. Polymerizujte svetlom po dobu 20 sekúnd. (Pozn.: Nevytvrdený Riva Bond LC stuhne spoločne s kompozitom. Pôsobí ako tlmič mechanických vplyvov
medzi vrstvami kompozitu.
6) Opakujte krok 4 až 5, kým nebude do kavity nanesené dostatočné množstvo živicového kompozitu.
7) Dokončite výplň pomocou štandardných techník.

D. Ošetrenie citlivých zubných krčkov - preparácia
1) Vyčistite a izolujte zub.
2) Vysušte koncom vatového tampónu.

Postup aplikácie
1) Naneste Riva Bond LC v tenkej vrstve na upravený povrch zuba.
2) Polymerizujte svetlom po dobu 10 sekúnd.
3) Naneste ďalšiu vrstvu Riva Bond LC.
4) Polymerizujte svetlom po dobu 10 sekúnd.
5) Opakujte krok 3 a 4.
6) Opatrne urobte skúšku prúdom vzduchu na vyplnenú oblasť.

E. Priľnavou vrstvou pod amalgámové výplne - preparácia kavity
1) Vyčistite a izolujte zub.
2) Preparujte kavitu pomocou štandardnej techniky pre amalgámové výplne.
(Pozn.: Ak je potrebná ochrana pulpy, použite vložku na báze hydroxidu vápenatého).

Leptanie
1) Na preparované povrchy aplikujte leptadlá na báze kyseliny fosforečnej
Super Etch 37 % a nechajte pôsobiť 5 sekúnd.
2) Dôkladne opláchnite vodou.
3) Vysušte vzduchom bez obsahu oleja, nepoužívajte vysušovadlo.
(Pozn.: Zabráňte kontaminácii).

Postup aplikácie

1) Naneste Riva Bond LC v tenkej vrstve na preparované povrchy zuba.
(Pozn.: V prípade potreby opatrne upravte vzduchom).
2) Polymerizujte svetlom po dobu 10 sekúnd pomocou polymerizačnej lampy
SDI Radii Plus LED alebo inej polymerizačnej lampy využívajúce denné svetlo
(pri vlnovej dĺžke 440-480 nm).
3) Naneste a upravte amalgám podľa pokynov výrobcu.

Dávkovanie systému prášok-tekutina
• zarovnaná odmerka na 2 kvapky
• pomer prášok - tekutina: 0,7:1
• odporúčaná doba miešania: 10 s
• doba pôsobenia: 4:00 min
• doba svetelnej polymerizácie: 10 s
Typ miešacie podložky: nesavý papier alebo sklenená doska.
(Pozn.: Pri dlhšej práci je potrebné sklenenú dosku ochladzovať.)

1) opatrne kliknite nádobkou s práškom Riva Light Cure o ruku
2) naneste dve kvapky tekutiny do zmiešavacej jamky, okamžite nasaďte späť
uzáver nádobky
3) naneste jednu zarovnanú odmerku prášku do tekutiny vo zmiešavacej jamke, okamžite nasaďte späť uzáver fľaše
4) miešajte pomocou jednorazového štetca, kým nezískate homogénnu zmes
5) získanú zmes použite podľa vyššie uvedených pokynov
(Pozn.: Expozícia silnému svetlu počas miešania a nanášania môže skrátiť dobu účinku.)

Skladovanie a manipulácia
• nvyťahujte kapsule Riva Bond LC z fóliových obalov až do doby tesne pred
použitím
• uchovávajte pri teplote 4 až 20 ° C
• Pre zaistenie optimálnej čerstvosti uchovávajte výrobok v chladničke
• Používajte pri izbovej teplote 20 až 25°C.

Bezpečnostné upozornenie:
• iba na profesionálne použitie
• uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat
• nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti
• vyššie uvedený výrobok môže spôsobiť podráždenie kože u niektorých osôb;
v takýchto prípadoch ukončite použitia výrobku a vyhľadajte lekársku pomoc
• neužívajte vnútorne
• nemiešajte prášok ani tekutinu s inou značkou skloionomérnych produktov

Prvá pomoc
Zasiahnutí očí - dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
Kontakt s pokožkou - odstráňte zvyšky materiálu z kože pomocou handričky
alebo špongiou namočenou v alkohole a dôkladne opláchnite vodou.
Požitie - vypite väčšie množstvo vody / mlieka. V prípade zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc.

Balenie:
• krabica 50 kapslí
• súpravy prášok - tekutá zložka: 8 g (7,2 ml), fľaštička s tekutinou,
5 g nádoba s práškom, príslušenstvo
• 8 g (7,2 ml) náplň s tekutinou
• 5 g náplň s práškom< Späť na vrch stránky