W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
Adhezíva
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
Leptadlá
Skloionoméry
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
- ultramat 2
- ultramat S
- radii plus
- LED radiometer
 
 
 
 
 
Zariadenia - Radii plus

Charakteristika
Radii Plus JE výkonná, bezdrôtová LED lampa pre polymerizáciu kompozitov, ktoré
obsahujú iniciátor kafrchinon. Vydáva veľmi silné modré svetlo, vlnovej dĺžky 440
až 480 nm. Radii Plus umožňuje nastaviť režim RAMP, počiatočnú stúpajúcu intenzitu
svetla, aby sa minimalizovalo zmršťovanie kompozitných materiálov. Nástavce lampy
možno meniť podľa klinickej aplikácie.

Obsah balenia:
• 1 lampa Radii Plus
• 1 nabíjačka
• 1 držiak na nabíjanie
• 100 hygienických návlekov
• 3 kryty šošovky
• 5 oranžových tienidiel

Vybalenie a prvé uvedenie do chodu
Radii Plus je starostlivo zabalené aby nedošlo k poškodeniu počas dopravy.

Skontrolujte obsah balenia podľa zoznamu:
1) vyberte vsetky casti z obalu
2) spojte držiak na nabíjanie s nabíjačkou
3) spojte so zdrojom el. prúdu a zapnite - prebehne krátky test
4) umiestnite lampu do nabíjačky - úroveň nabitia z výroby môže byť rôzna; kontrolka nabíjania môže signalizovať Tri stavy:
• červené svetlo: lampa NIE JE nabitá
• zelené svetlo bliká: lampu je možné použiť, ale nabíja sa
• zelené svetlo svieti : lampa je plne nabitá
Pred prvým použitím by lampa mala byť úplne nabitá.
Nabitie zvyčajne trvá 1-3 hodiny.

Vlastná práca s lampou
Zapínanie a vypínanie
- zapnite a vypnite lampu tlačidlom on/off.
Dĺžka osvitu je daná zvukovou signalizáciou.

Funkcie stúpajúce intenzity svetla RAMP mode - Radii Plus ponúka
dve možnosti osvetlenia:
• Funkcia NO RAMP znamená, že po zapnutí je intenzita svetla okamžite 100%-ná.
• Funkcia RAMP ponúka postupné zosilňovanie intenzity v prvých piatich sekundách
po zapnutí až na 100%-ný výkon.

Prepínanie medzi oboma funkciami- Radii Plus je nastavená z výroby štandardne na funkciu NO RAMP. Zmena funkcie sa vykonáva tak, že ak je lampa vypnutá, stlačí sa tlačidlo on/off po dobu 3 sekúnd. Zmena je potvrdená dvoma zvukovými signálmi a lampa teraz bude pracovať v režime RAMP. Rovnakým postupom možno funkciu opäť zmeniť späť na NO RAMP.

Otáčanie a výmena nástavce
- nástavcom možno otáčať o 360 º pre osvietenie ktoréhokoľvek miesta v ústnej dutine.

Pozor: Pri otáčaní držte nadstavec pri koreni a nie na konci. Kryt šošovky Radii Plus je opatrený výmenným krytom šošovky. Ten sa dá ľahko vymeniť tak, že sa odskrutkuje proti smeru hodinových ručičiek a naskrutkuje sa nový.

Hygienické návleky - jednorazové priehľadné návleky chránia lampu a zabraňujú prenosu infekcie. Neovplyvňujú vyžarovanú energiu a navliekajú sa na lampu pred umiestnením oranžového tienidla. Používať návleky je nutné v prípade, kedy by sa do lampy mohla dostať nejaká kvapalina. V prípade poškodenia lampy kvapalinou nie je možné uplatniť záruku.

Automatické vypínanie so základným nástavcom - v prípade že sa lampa prehreje (približne po 4 minútach nepretržitého svietenia) automaticky sa vypne a nedá sa zapnúť kým nevychladne (asi 1 minútu). U ostatných nástavcov môžu byť tieto hodnoty rôzne.

Výmena nástavca - nástavec opatrne vytiahnite a držte ho pritom za spodnú časť . Prečítajte si aj návod na použitie u jednotlivých nástavcov.

Výmena batérie - opatrne odskrutkujte batériu a vymeňte ju. Akonáhle je batéria správne naskrutkovaná, ozve sa zvukový signál.

Pozor! Chráňte lampu aj všetky jej časti pred vodou a ostatnými kvapalinami.
V prípade že sa kvapalina dostane do akejkoľvek časti lampy môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Ak sa akákoľvek kvapalina dostane na šošovku, môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Lampa sa nesmie dávať do autoklávu.

Odporúčaný postup pri čistení - čistiaci alebo dezinfekčný prostriedok naneste
na látku a lampu utrite.

Doba osvitu - dĺžka osvitu sa môže líšiť podľa rôznych materiálov. Pozrite sa prosím na odporúčania výrobcu.