W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
Adhezíva
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
- pola office+
- pola office
- pola night
- pola day
- pola paint
- soothe
- pola day CP
- pola office+ 6%
Leptadlá
Skloionoméry
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
 
 
 
 
 
Bielenie zubov - Pola paint

Vlastnosti
Pola Paint je ľahko aplikovateľný bieliaci gél s obsahom 8% karbamid peroxidu.
Gél s príjemnou príchuťou a nízkou viskozitou sa ľahko nanáša priamo na povrch
zubu. Pola Paint je určený na domáce bielenie zubov. Pred použitím bieliaceho
gélu konzultujte vhodnosť jeho použitia s Vašim stomatológom.

Zloženie:
8% karbamid peroxid, ethanol, glycerol, prídavné látky, voda, príchuť

Indikačná šírka:
• bielenie sfarbených vitálnych zubov
• Bielenie sfarbených nevitálnych zubov

Návod na použitie:
1) zuby očistite obvyklým spôsobom
2) predný povrch zubov osušte
3) naneste tenkú vrstvu bieliaceho gélu na predný povrch zubov. Dbajte o to,
aby sa Vaše pery nedotkli bieliaceho gélu po dobu 30 sekúnd pokiaľ gél neuschne
4) nechajte Pola Paint gél na zuboch po dobu 30 minút - nejedzte a nepite
počas tejto doby
5) zubnou kefkou odstráňte gél zo zubov po uplynutí tejto doby
6) Pola Paint používajte 2 krát denne po dobu 14 dní

Poznámka: Pre dosiahnutie lepších výsledkov jednu z aplikácií bieliaceho gélu
ponechajte na zuboch počas noci. Po nanesení gélu dôkladne uzavrite vrchnáčik,
aby ste predišli vysušeniu bieliaceho gélu.

Upozornenie:
• vhodnosť použitia bieliaceho gélu konzultujte s Vašim stomatológom
• nepoužívajte po exspiračnej dobe
• používajte pri izbovej teplote
• nesmú používať pacienti s alergiou a citlivosťou na niektorú zo zložiek gélu
• nefajčite počas ani hneď po bieliacom procese
• prípravok uchovávajte mimo dosahu detí
• prípravok nie je vhodný pre tehotné ženy a deti do 14 rokov

Stav pre bielením... ... a po bielení


Skladovanie
Skladujte v chladných priestoroch pri teplote 4 – 20 stC. Uchovávajte mimo
otvoreného ohňa a tepla. Neskladujte v uzavretých vreckách.

Bezpečnostné opatrenia
Pokožka: Pola Paint môže spôsobiť podráždenie pokožky. V prípade zasiahnutia pokožky opláchnite pod prúdom tečúcej vody. V prípade podráždenia mäkkých tkanív
v ústach gél ihneď odstráňte, ústa vypláchnite so slanou vodou príp. s roztokom sódy bikarbóny a napite sa mlieka. Výskyt zvýšenej citlivosti alebo nezvyčajnej reakcie počas ošetrenia konzultujte s Vašim stomatológom.
Oči: V prípade zasiahnutia očí vypláchujte prúdom vody po dobu 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.


TLAČOVÁ SPRÁVA NOVÁ LEGISLATÍVA, TÝKAJÚCA SA KOZMETICKÝCH VÝROBKOV NA BIELENIE ZUBOV
Platná od 31. októbra 2012

V septembri 2011, Rada EÚ vydala dodatok k existujúcej Smernici pre kozmetické výrobky.
• Kozmetické výrobky na bielenie zubov s obsahom peroxidu vodíka do 0,1% sú spotrebiteľom naďalej voľne dostupné.
• Výrobky obsahujúce peroxid vodíka v rozmedzí od 0,1% do 6% si vyžadujú klinické vyšetrenie a prvé ošetrenie zubným lekárom.
• Používanie týchto výrobkov nie je povolené osobám mladším ako 18 (osemnásť) rokov.
• Kozmetické výrobky na bielenie zubov s obsahom peroxidu vodíka nad 6% sú zakázané.
Tieto vyššie uvedené zmeny sú platné od 31.októbra 2012.


KOZMETICKÝ RAD - POLA
Pre všetky výrobky na bielenie zubov, na ktoré sa vzťahuje uvedená Smernica, s platnosťou od 31. októbra 2012 platí povolený obsah peroxidu vodíka od 0,1% do 6% a dodávanie týchto výrobkov sa obmedzuje len na dodávanie registrovaným zubným lekárom. Mnohé z momentálne dostupných výrobkov nespĺňajú nové požiadavky platné
od 31. októbra 2012. Výrobky SDI Pola Day s obsahom peroxidu vodíka 3% a 6%, a Pola Night s obsahom karbamid peroxidu 10% a 16% vyhovujú požiadavkám novej legislatívy a sú dostupné na trhu od 31.októbra 2012.


RAD ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK - POLA
Podľa prepracovanej klasifikácie výrobkov, SDI úspešne získala schválenie výrobkov rady POLA, ako zdravotníckych pomôcok s obsahom peroxidu vodíka vyšším ako 6%. Obal musí spĺňať požiadavky Smernice pre zdravotnícke pomôcky a uvádzať v " Návode na použitie" nasledovné:
• ľahko odstraňuje(jemne rozleptá) povrchové zafarbenie na vitálnych zuboch
• ľahko odstraňuje(jemne rozleptá) zafarbenie na nevitálnych zuboch
• podporuje leštenie zubov po odstránení zafarbenia/škvŕn
• odstraňuje povrchové zafarbenia zubov, spôsobené:
- liečivami ako napríklad tetracyklínom, minocyklínom
- fluorózou
- škvrny spôsobené jedlom
- zmeny na zuboch súvisiace s vekom.


Tieto výrobky sú: Pola Day s obsahom peroxidu vodíka 7.5% a 9%, Pola Night s obsahom peroxidu vodíka 22%, Pola Day CP s obsahom peroxidu vodíka 35%, Pola Office
s obsahom peroxidu vodíka 35% a Pola Office Plus s obsahom peroxidu vodíka 37.5%. Tento vyšší percentuálny obsah peroxidu vodíka umožňuje zubným lekárom naďalej ponúkať veľmi rýchle ošetrenie chrupu.

VÝROBOK / OBAL
Ako hlavný dodávateľ výrobkov na bielenie zubov, spoločnosť SDI Ltd pripravila niektoré úpravy týkajúce sa výrobkov rady Pola, ako napríklad:
1) Sortiment kozmetických výrobkov Pola s obalom vyhovujúcim požiadavkám pre obaly Smernice Rady EU, týkajúcich sa kozmetických výrobkov.
Tieto výrobky sú dostupné od 31.októbra 2012.
2) Sortiment výrobkov Pola s označením CE0510 sú nahradené novou sadou Pola s označením CE0297.Tieto výrobky má spoločnosť SDI pripravené na predaj.
3) Všetky brožúrky výrobkov Pola sú aktualizované v súlade s predpismi platnými pre kozmetické a zdravotnícke pomôcky.

< Späť na vrch stránky