W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
Adhezíva
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
- pola office+
- pola office
- pola night
- pola day
- pola paint
- soothe
- pola day CP
- pola office+ 6%
Leptadlá
Skloionoméry
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
 
 
 
 
 
Bielenie zubov - Pola office

Vlastnosti
Bieliaci systém s 35% H2O2. Vhodný na rýchle bielenie v ordinácii. Na rozdiel
od väčšiny prípravkov na bielenie sa POLAOFFICE pripravuje bezprostredne pred
aplikáciou. Systém obsahuje aktívnu zložku (35% peroxid vodíka) a stabilizátor,
na rozdiel od jednozložkových prípravkou, ktoré bývajú veľmi nestabilné.
Zmiešaním prášku a tekutiny vznikne jemný modrý gél strednej viskozity.
Gél obsahuje desenzitizér, ktorý znižuje senzitivitu po ošetrení.

Polaoffice je najrýchlejší bieliaci systém dostupný v dnešnej dobe,
celá procedúra netrvá viac ako 30 minút.


Indikačná šírka - PolaOffice bieli:
• povrchovo sfarbené zuby
• endogénne sfarbené zuby
• penetrujúce škvrny
• škvrny, ktoré vznikli pulpálnou traumou
• devitálne zuby
• aproximálnu diskoloráciu
• tetracyklínové zuby
• iatrogénne sfarbené zuby
• prirodzene žlté zuby
• nikotínové škvrny
• škvrny od jedla

Postup ošetrenia
Pred použitím vyberte bieliacu súpravu z chladničky a nechajte postáť
pri izbovej teplote 15 minút.

Stav pre bielením... ... a po bielení

Stanovenie odtieňa
1. Vyčistite zuby pastou, ktorá neobsahuje glycerín ani fluór.
2. Dôležitý moment ošetrenia je stanovenie odtieňa zubov. Zvlášť stanovte odtieň
hornej a dolnej čeľusti v zhode s pacientom, ktorý drží zrkadlo. Jedine týmto postupom dokážete kritickému pacientovi, že sa podarilo zuby skutočne zosvetliť. Laický pacienti nedokážu vnímať rozdielny odtieň zubov a väčšinou až po chvíľke - ak budú držať
v ruke vzorník odtieňov - rozoznajú rozdiel. U mimoriadne kritického pacienta
doporučujeme bieliť iba jeden zubný oblúk a až potom, ak sám vidí rozdielny
odtieň zubov, dokončiť ošetrenie.

Umiestnenie gingiválnej bariéry
Pri bielení celého oblúku je potrebné priloženou gingiválnou bariérou ochrániť sliznicu. Gingiválna bariéra je svetlom polymerizujúca živica, upravená do formy gélu.
Veľmi dobre sa prisaje na sliznicu a polymerizuje sa bežnou lampou.

1. Odstráňte vrchnák a pripevnite kanylu na striekačku s Gingiválnou bariérou.
Poznámka: Ochrana gingivy môže byť alternatívne prevedená použitím gumovej
bariéry (Cofferdamom).
2. Vysušte zuby hlavne v gingiválnych sulkoch.
3. Ihneď aplikujte Gingiválnu bariéru na sliznicu v hrúbke 0,5-0,6 mm, tak aby
presahovala na suchú sklovinu asi 0,5 mm a zapečatila všetko ružové tkanivo.
4. Osvieťte vejárovitým pohybom až pokým bariéra nestvrdne (30-40 sek.)
Po spolymerizovaní utrite povrchovú nespolymerizovanú vrstvu a aplikujte
pripravený gél Polaoffice.


Návod na použite PolaOffice:
• otvorte Polaoffice prášok, vyberte striekačku s peroxidom zo setu, držte ju kolmo
a ďalej od Vás; opatrne odstráňte vrchnák a nasaďte aplikačnú kanylu pevne na striekačku. (Upozornenie: Striekačka môže byť pod tlakom.)
• oprite kanylu o stenu nádobky s práškom a opatrne vytlačte peroxid do prášku
• ihneď zmiešajte peroxid a prášok a získate jemný rovnomerný gél, ktorý ihneď aplikujte
• pripravený gél Polaoffice naneste v dostatočnom množstve na plôšky zubov, ktoré chcete bieliť a čo najintenzívnejšie ho osvieťte polymerizačnou lampou (každý zub
30 sekúnd). Gél musí byť v kontakte s každým zubom minimálne 3 minúty
• odsajte gél a utrite zuby bavlneným valčekom
• opakujte kroky 1 až 5 pokým dosiahnete požadovaný odtieň. Odporúčame maximálne 4 aplikácie
• po poslednej aplikácii, vypláchnite a odsajte gél a dávajte pozor, aby sa nežiadúci
gél nedostal do ústnej dutiny a znovu skontrolujte odtieň
• odstráňte gingiválnu bariéru pinzetou, odsajte vodu z ošetrenej plochy a znovu požiadajte pacienta, aby si vypláchol ústa.

Poznámky:
1) Počas ošetrenia musí mať pacient nasadené ochranné okuliare a Vy musíte
mať ochranné okuliare, masku a rukavice.
2) Pred ošetrením sa neodporúča leptanie kyselinou. Ak si to ošetrenie vyžaduje, naleptajte každý zub kyselinou 15 sekúnd. Vypláchnite 30 sekúnd a vysušte
vzduchom.
3) Ak pacient cíti veľkú senzitivitu aplikujte mu znecitlivejúci gél alebo zubnú
pastu a nechajte pôsobiť približne 10 až 30 minút.
4) Pacient nesmie fajčiť, konzumovať veľmi prifarbené jedlá alebo nápoje, horúce
a studené jedlá a nápoje 48 hodín po ošetrení.
5) Na opakované dobielenie už bielených zubov sa môže aplikovať prípravok
PolaNight alebo PolaDay.
6) Polaoffice nebieli porcelán, kompozity ani ostatné výplňové materiály.


 

TLAČOVÁ SPRÁVA NOVÁ LEGISLATÍVA, TÝKAJÚCA SA KOZMETICKÝCH VÝROBKOV NA BIELENIE ZUBOV
Platná od 31. októbra 2012

V septembri 2011, Rada EÚ vydala dodatok k existujúcej Smernici pre kozmetické výrobky.
• Kozmetické výrobky na bielenie zubov s obsahom peroxidu vodíka do 0,1% sú spotrebiteľom naďalej voľne dostupné.
• Výrobky obsahujúce peroxid vodíka v rozmedzí od 0,1% do 6% si vyžadujú klinické vyšetrenie a prvé ošetrenie zubným lekárom.
• Používanie týchto výrobkov nie je povolené osobám mladším ako 18 (osemnásť) rokov.
• Kozmetické výrobky na bielenie zubov s obsahom peroxidu vodíka nad 6% sú zakázané.
Tieto vyššie uvedené zmeny sú platné od 31.októbra 2012.


KOZMETICKÝ RAD - POLA
Pre všetky výrobky na bielenie zubov, na ktoré sa vzťahuje uvedená Smernica, s platnosťou od 31. októbra 2012 platí povolený obsah peroxidu vodíka od 0,1% do 6% a dodávanie týchto výrobkov sa obmedzuje len na dodávanie registrovaným zubným lekárom. Mnohé z momentálne dostupných výrobkov nespĺňajú nové požiadavky platné
od 31. októbra 2012. Výrobky SDI Pola Day s obsahom peroxidu vodíka 3% a 6%, a Pola Night s obsahom karbamid peroxidu 10% a 16% vyhovujú požiadavkám novej legislatívy a sú dostupné na trhu od 31.októbra 2012.


RAD ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK - POLA
Podľa prepracovanej klasifikácie výrobkov, SDI úspešne získala schválenie výrobkov rady POLA, ako zdravotníckych pomôcok s obsahom peroxidu vodíka vyšším ako 6%. Obal musí spĺňať požiadavky Smernice pre zdravotnícke pomôcky a uvádzať v " Návode na použitie" nasledovné:
• ľahko odstraňuje(jemne rozleptá) povrchové zafarbenie na vitálnych zuboch
• ľahko odstraňuje(jemne rozleptá) zafarbenie na nevitálnych zuboch
• podporuje leštenie zubov po odstránení zafarbenia/škvŕn
• odstraňuje povrchové zafarbenia zubov, spôsobené:
- liečivami ako napríklad tetracyklínom, minocyklínom
- fluorózou
- škvrny spôsobené jedlom
- zmeny na zuboch súvisiace s vekom.


Tieto výrobky sú: Pola Day s obsahom peroxidu vodíka 7.5% a 9%, Pola Night s obsahom peroxidu vodíka 22%, Pola Day CP s obsahom peroxidu vodíka 35%, Pola Office
s obsahom peroxidu vodíka 35% a Pola Office Plus s obsahom peroxidu vodíka 37.5%. Tento vyšší percentuálny obsah peroxidu vodíka umožňuje zubným lekárom naďalej ponúkať veľmi rýchle ošetrenie chrupu.

VÝROBOK / OBAL
Ako hlavný dodávateľ výrobkov na bielenie zubov, spoločnosť SDI Ltd pripravila niektoré úpravy týkajúce sa výrobkov rady Pola, ako napríklad:
1) Sortiment kozmetických výrobkov Pola s obalom vyhovujúcim požiadavkám pre obaly Smernice Rady EU, týkajúcich sa kozmetických výrobkov.
Tieto výrobky sú dostupné od 31.októbra 2012.
2) Sortiment výrobkov Pola s označením CE0510 sú nahradené novou sadou Pola s označením CE0297.Tieto výrobky má spoločnosť SDI pripravené na predaj.
3) Všetky brožúrky výrobkov Pola sú aktualizované v súlade s predpismi platnými pre kozmetické a zdravotnícke pomôcky.

< Späť na vrch stránky