W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
Adhezíva
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
- pola office+
- pola office
- pola night
- pola day
- pola paint
- soothe
- pola day CP
- pola office+ 6%
Leptadlá
Skloionoméry
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
 
 
 
 
 
Bielenie zubov - Pola office+ 6%
Vlastnosti
6% peroxidu vodíka - pokročilý systém bielenia zubov. Pola Office + je systém
na báze peroxidu vodíka určený na ordinačné bielenie a vyžadujúce minimálnu dobu
práce. Obsahuje znecitlivujúce zložky pre maximálne pohodlie pacienta. Systém
dvojitých striekačiek zaisťuje miešania pri aplikácii gélu priamo na zub.

Indikácie:
1. bielenie diskolorovaných živých zubov
2. bielenie diskolorovaných mŕtvych zubov

Zloženie:
Aqua, Hydrogen Peroxide, PVP, Sodium Hydroxide, Potassium Nitrate, Nltramarines

Hmotnosť Netto: V závislosti na zakúpenej sade, 3x3g striekačky.
Bližšie údaje sú uvedené na vonkajšej strane obalu.

Návod na bielenie živých zubov:

1. Určite a zaznamenajte predoperačnej odtieň. Postupujte podľa usporiadania vo vzorkovníka odtieňov Vita* v závislosti na stupni jasu: B1 » A1 » B2 » D2 » A2 » C1 »
C2 » D4 » A3 » D3 » B3 » A3 5 » B4 » C3 » A4 » C4.
2. Zuby vyčistite LEN abrazívom na báze múky.
3. Umiestnite tvárové retraktory a povrch odhaleného pery potrite vazelínou.
4. Pevne nasaďte miešací hrot na striekačku Pola Office + smerom od pacienta. Malé množstvo gélu vytlačte na miešaciu podložku, kým nezačne vytekať jednoliaty gél.
5. V smere určenom hrotom priamo naneste tenkú vrstvu gélu na všetky zuby určené
na ošetrenie. Tenká vrstva pomôže zabrániť vytekaniu gélu. POZOR Najlepšie je hrot pri pohybe od zuba k zubu nedvíhať. Postupujte plynule.
6. Gél nechajte pôsobiť 15 minút. (V tejto fáze je možné voliteľne použiť
polymerizačný svetlo , riaďte sa prosím pokynmi výrobcu.)
7. Odsatie pomocou chirurgického aspiračného hrotu.
Poznámka: Je bežné , že na povrchu zuba priľne zostávajúca vrstva gélu.
8. Kroky 7-9 zopakujte trikrát (prípadne 4krát).
9. Po poslednej aplikácii odsajte všetok gél, potom umyte a použite odsávanie.
10. Zaznamenajte konečný odtieň.

Tipy k bieleniu živých zubov:
1. Vyberte vhodného kandidáta. Poznámka: Nie pre každého je ordinačné bielenie
vhodné, napr pre pacientov s priesvitnými zubami alebo pacientov skupiny Vita* C.
2. Pacient musí byť celkovo v dobrom zdravotnom stave.
3. Musia byť zapečatené všetky odhalené korene a výplne.
4. Informujte pacienta o tom, že výsledky nie sú zaručené, pretože u každého
pacienta sa škvrny odstraňujú inak.
5. Leptanie kyselinou pred ošetrením sa NEODPORÚČA.
6. Neodporúča sa používať odsávacie hrotmi s veľkým priemerom, gél by sa totiž mohol dostať aj do iných oblastí.
7. Mierne nepríjemné pocity v zuboch počas bielenia sú bežným vedľajším účinkom.
8. Ak pacient pociťuje pri polymerizácii svetlom citlivosť, hrot mierne odtiahnite
od zuba. Ak to nepomôže, gél odstráňte a zasiahnutú oblasť vypláchnite.
9. Akékoľvek estetické dostavby odložte na dobu 2 až 4 týždne po ošetrení
10. Poučte pacienta, že najmenej 2 dni nesmie fajčiť a konzumovať vysoko zafarbené, horúce alebo studené potraviny a nápoje.
11. V prípade akejkoľvek pooperačnej citlivosti použite znecitlivujúci gél alebo pastu.
12. V prípade potreby predpíše Pola Day alebo Pola Night pre zachovanie jasu.
13. Formulár pre informovaný súhlas pacienta je k stiahnutiu na www.sdi.com.au

Návod na bielenie mŕtvych zubov:
1. Určite a zaznamenajte predoperačnej odtieň. Postupujte podľa usporiadania vo vzorkovníka odtieňov Vita* v závislosti na stupni jasu : B1 » A1 » B2 » D2 » A2 » C1 » C2 » D4 » A3 » D3 » B3 » A3 5 » B4 » C3 » A4 » C4 .
2. Otvorte lingválnu prístup do komory pulpy a odstráňte všetok kompozit, bazový materiál a gutaperča 2-3 mm apikálnej k CE spojenie. Umiestnite skloionomérny / zinkfosfátovou báze s hrúbkou najmenej 1mm, aby tvorila bariéru medzi "zapečateným" koreňovým kanálikom a bieliacim gélom.
3. Gél Pola Office + naneste do otvorenej komory pulpy a na labiálny povrch.
4. Gél nechajte pôsobiť 15 min. (V tejto fáze je možné voliteľne použiť polymerizačný svetlo, riaďte sa prosím pokynmi výrobcu.)
Poznámka: Pri použití polymerizačnej lampy a ošetrenie vnútorných a vonkajších povrchov možno k aktivácii Pola Office + použiť polymerizačnej lampy (po jednej z každej strany zuba).
5. Odsajte gél.
6. Kroky 3-5 opakujte tak dlho, až kým nedosiahnete požadovaného odtieňa.
7. Po poslednej aplikácii gél odsajte a zmyte.
8. Zaznamenajte konečný odtieň.
Vzorník *Vita je ochrannou známkou VITA Zahnfabrik, H Rauter GmbH & Co KG,
D-79713 Sackingen, Německo.

Tipy k bieleniu mŕtvych zubov:
1. Zub účinne izolujte.
2. Skontrolujte primeranosť endodontickou manžetou.
3. Použite ochrannú bariéru, aby peroxid nedosiahol k periodontálnym ligamentom.
4. Vyhnite sa leptanie kyselinou, mohlo by dôjsť k podráždeniu periodontálneho ligamentu.
5. Poučte pacienta, že vybielený mŕtvy zub nebude vyzerať rovnako ako živý zub.
6. Pacienta pravidelne pozývate na kontroly za účelom vyšetrenia vybielených zubov
(klinického a röntgenového) .

Pre uspokojivé výsledky
• Počas ošetrenia nejedzte, nepite a nefajčite.
• Nefajčite ihneď po ošetrení - počkajte najmenej dve hodiny.
• Najmenej 48 hodín po ošetrení by ste sa mali vyvarovať alebo obmedziť konzumáciu potravín a nápojov s obsahom výrazných farbív.
• Gél používajte pri izbovej teplote.

Uskladnenie a manipulácia
• Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred priamym slnečným svetlom pri teplotách v rozmedzí (2°-25°C / 35°-77°F) .
• Nepoužívajte po uplynutí dátumu spotreby.

Upozornenie
• Určené na predaj iba stomatológom. Ako prvý môže výrobok použiť len stomatológ, prípadne môže byť výrobok použitý pod priamym dohľadom stomatológa, ak bude zaistená primeraná úroveň bezpečnosti. Potom bude výrobok odovzdaný zákazníkovi na dokončenie cyklu použitia.
• Nie je určený pre tehotné alebo dojčiace ženy, ani pre osoby mladšie ako 18 rokov.
• Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
• U pacientov s anamnézou alergie na chemikálie sa odporúča pred použitím odbornej vykonanie testu.
• V prípade akejkoľvek neobvyklej citlivosti alebo reakcie prerušte používanie výrobku. Poraďte sa so svojím zubným lekárom.
• MSDS je k dispozícii na www.sdi.com.au, prípadne sa spojte so svojím regionálnym zástupcom.
• Striekačku vyberte z obalu len tesne pred použitím - gél Pola Office + je citlivý na teplo a svetlo.
• Len na jedno použitie - neuzatvárajte nepoužitý materiál v striekačke, pretože kontamináciou dvoch gélov by mohlo dôjsť k narušeniu stability Pola Office+.
• Striekačky Pola Office+ môžu byť pod tlakom - opatrne zložte veko a nasaďte hrot.
• Obsahuje fluorid sodný a peroxid vodíka.

Prvá pomoc:
• Oči (zasiahnutia): Vyhnite sa kontaktu s očami, v prípade zasiahnutia oči ihneď vypláchnite vodou. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc.
• Pokožka (zasiahnutia): Dôkladne umyte vodou a v prípade pretrvávajúcich ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc .
• Požitie (veľkého množstva): Vypite veľké množstvo mlieka alebo vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Balenie:
Sada pre 3 pacientov: 3 x 2 8ml Pola Office+ striekačky, príslušenstvo.
Sada pre 1 pacienta: 1 x 2 8ml Pola Office+ striekačky, príslušenstvo


TLAČOVÁ SPRÁVA NOVÁ LEGISLATÍVA, TÝKAJÚCA SA KOZMETICKÝCH VÝROBKOV NA BIELENIE ZUBOV
Platná od 31. októbra 2012

V septembri 2011, Rada EÚ vydala dodatok k existujúcej Smernici pre kozmetické výrobky.
• Kozmetické výrobky na bielenie zubov s obsahom peroxidu vodíka do 0,1% sú spotrebiteľom naďalej voľne dostupné.
• Výrobky obsahujúce peroxid vodíka v rozmedzí od 0,1% do 6% si vyžadujú klinické vyšetrenie a prvé ošetrenie zubným lekárom.
• Používanie týchto výrobkov nie je povolené osobám mladším ako 18 (osemnásť) rokov.
• Kozmetické výrobky na bielenie zubov s obsahom peroxidu vodíka nad 6% sú zakázané.
Tieto vyššie uvedené zmeny sú platné od 31.októbra 2012.


KOZMETICKÝ RAD - POLA
Pre všetky výrobky na bielenie zubov, na ktoré sa vzťahuje uvedená Smernica, s platnosťou od 31. októbra 2012 platí povolený obsah peroxidu vodíka od 0,1% do 6% a dodávanie týchto výrobkov sa obmedzuje len na dodávanie registrovaným zubným lekárom. Mnohé z momentálne dostupných výrobkov nespĺňajú nové požiadavky platné
od 31. októbra 2012. Výrobky SDI Pola Day s obsahom peroxidu vodíka 3% a 6%, a Pola Night s obsahom karbamid peroxidu 10% a 16% vyhovujú požiadavkám novej legislatívy a sú dostupné na trhu od 31.októbra 2012.


RAD ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK - POLA
Podľa prepracovanej klasifikácie výrobkov, SDI úspešne získala schválenie výrobkov rady POLA, ako zdravotníckych pomôcok s obsahom peroxidu vodíka vyšším ako 6%. Obal musí spĺňať požiadavky Smernice pre zdravotnícke pomôcky a uvádzať v " Návode na použitie" nasledovné:
• ľahko odstraňuje(jemne rozleptá) povrchové zafarbenie na vitálnych zuboch
• ľahko odstraňuje(jemne rozleptá) zafarbenie na nevitálnych zuboch
• podporuje leštenie zubov po odstránení zafarbenia/škvŕn
• odstraňuje povrchové zafarbenia zubov, spôsobené:
- liečivami ako napríklad tetracyklínom, minocyklínom
- fluorózou
- škvrny spôsobené jedlom
- zmeny na zuboch súvisiace s vekom.


Tieto výrobky sú: Pola Day s obsahom peroxidu vodíka 7.5% a 9%, Pola Night s obsahom peroxidu vodíka 22%, Pola Day CP s obsahom peroxidu vodíka 35%, Pola Office
s obsahom peroxidu vodíka 35% a Pola Office Plus s obsahom peroxidu vodíka 37.5%. Tento vyšší percentuálny obsah peroxidu vodíka umožňuje zubným lekárom naďalej ponúkať veľmi rýchle ošetrenie chrupu.

VÝROBOK / OBAL
Ako hlavný dodávateľ výrobkov na bielenie zubov, spoločnosť SDI Ltd pripravila niektoré úpravy týkajúce sa výrobkov rady Pola, ako napríklad:
1) Sortiment kozmetických výrobkov Pola s obalom vyhovujúcim požiadavkám pre obaly Smernice Rady EU, týkajúcich sa kozmetických výrobkov.
Tieto výrobky sú dostupné od 31.októbra 2012.
2) Sortiment výrobkov Pola s označením CE0510 sú nahradené novou sadou Pola s označením CE0297.Tieto výrobky má spoločnosť SDI pripravené na predaj.
3) Všetky brožúrky výrobkov Pola sú aktualizované v súlade s predpismi platnými pre kozmetické a zdravotnícke pomôcky.