W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
Adhezíva
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
- pola office+
- pola office
- pola night
- pola day
- pola paint
- soothe
- pola day CP
- pola office+ 6%
Leptadlá
Skloionoméry
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
 
 
 
 
 
Bielenie zubov - Pola day CP

Vlastnosti
Pola Day CP je systém domáceho bielenia s 35% karbamid peroxidom, s vysokou
viskozitou a neutrálnym pH. Má príjemnú príchuť, je priehľadný a obsahuje dostatočné množstvo vody, ktoré redukuje prípadnú precitlivenosť.

Návod na použitie:
• bielenie diskolorovaných vitálnych zubov
• bielenie diskolorovaných nevitálních zubov

1. Vytlačte malé množstvo gélu do každej časti nosiča, která bude bielená.
2. Nasaďte nosič, gél musí
pokrývať celý povrch zubu.
3. Každý prebytok gélu odstráňte z úst mäkkým suchým obrúskom.
 
 
4. Po 15 minútach nosič vyberte z úst. Ústa a nosič vypláchnite vlažnou vodou.
5. Vyčistite si zuby.


Zloženie:
35% karbamid peroxid, 40 % vody, 0.5 % príchute, 24.5 % zahusťovadlá

Procedúra bielenia
1. Vyčistite si zuby. Zo striekačky odstráňte krytku a do závitu zaskrutkujte kanylu, pevne utiahnite.
2. Vytlačte malé množstvo gélu do každej jednotlivej časti nosiča, ktorá bude bielená.
3. Nasaďte nosič, gél musí pokrývať celý povrch zuba.
4. Každý prebytok gélu odstráňte z úst mäkkým suchým obrúskom.
5. Po 15 minútach ošetrení nosič vyberte z úst. Ústa a nosič vypláchnite vlažnou vodou.
Upozornenie: v prípade potreby môže ošetrenie trvať až 30 minút (alebo 2x15 min.).
6. Vyčistite si zuby.


Naštartovanie ordinačného bielenia (pre profesionálne použitie v ordinácii)
Ak sa Pola Day CP použije ako naštartovanie bielenia, trvá ošetrenie 30 minút.


Skladovanie a manipulácia

Skladujte produkt v chladničke (2° - 8°C). Nepoužívajte po dátume exspirácie.
Produkt používajte pri izbovej teplote.


UPOZORNENIE

Používajte po konzultácii a pod dohľadom stomatológa. Počas aplikácie nejedzte, nepite a nefajčite. Nefajčite bezprostredne po ukončení procedúry - počkajte najmenej 2 hodiny. V priebehu ošetrenia a po ňom sa vyhýbajte tekutinám a potravinám, ktoré obsahujú výrazná farbivá (káva, červené víno​​, silný čierny čaj).
Chráňte pred deťmi a domácimi zvieratami.
Nepoužívať k dobe tehotenstva a dojčenia, nepoužívať pre deti mladšie ako 14 rokov .
Pacientom s alergiou na chemické produkty sa odporúča najprv vykonať alergický test u príslušného špecialistu.
Pri prípadnej precitlivelosti prerušte používanie a konzultujte s vaším stomatológom.
Nevstrekujte Pola Day CP do tela.

Prvá pomoc
Oči (kontakt): Dôkladne vypláchnuť vodou a pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc.
Pokožka/sliznica ( ontakt): Dôkladne opláchnite vodou a pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc.
Požitie (veľké množstvo): Vypite veľké množstvo mlieka alebo vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

TLAČOVÁ SPRÁVA NOVÁ LEGISLATÍVA, TÝKAJÚCA SA KOZMETICKÝCH VÝROBKOV NA BIELENIE ZUBOV
Platná od 31. októbra 2012

V septembri 2011, Rada EÚ vydala dodatok k existujúcej Smernici pre kozmetické výrobky.
• Kozmetické výrobky na bielenie zubov s obsahom peroxidu vodíka do 0,1% sú spotrebiteľom naďalej voľne dostupné.
• Výrobky obsahujúce peroxid vodíka v rozmedzí od 0,1% do 6% si vyžadujú klinické vyšetrenie a prvé ošetrenie zubným lekárom.
• Používanie týchto výrobkov nie je povolené osobám mladším ako 18 (osemnásť) rokov.
• Kozmetické výrobky na bielenie zubov s obsahom peroxidu vodíka nad 6% sú zakázané.
Tieto vyššie uvedené zmeny sú platné od 31.októbra 2012.


KOZMETICKÝ RAD - POLA
Pre všetky výrobky na bielenie zubov, na ktoré sa vzťahuje uvedená Smernica, s platnosťou od 31. októbra 2012 platí povolený obsah peroxidu vodíka od 0,1% do 6% a dodávanie týchto výrobkov sa obmedzuje len na dodávanie registrovaným zubným lekárom. Mnohé z momentálne dostupných výrobkov nespĺňajú nové požiadavky platné
od 31. októbra 2012. Výrobky SDI Pola Day s obsahom peroxidu vodíka 3% a 6%, a Pola Night s obsahom karbamid peroxidu 10% a 16% vyhovujú požiadavkám novej legislatívy a sú dostupné na trhu od 31.októbra 2012.


RAD ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK - POLA
Podľa prepracovanej klasifikácie výrobkov, SDI úspešne získala schválenie výrobkov rady POLA, ako zdravotníckych pomôcok s obsahom peroxidu vodíka vyšším ako 6%. Obal musí spĺňať požiadavky Smernice pre zdravotnícke pomôcky a uvádzať v " Návode na použitie" nasledovné:
• ľahko odstraňuje(jemne rozleptá) povrchové zafarbenie na vitálnych zuboch
• ľahko odstraňuje(jemne rozleptá) zafarbenie na nevitálnych zuboch
• podporuje leštenie zubov po odstránení zafarbenia/škvŕn
• odstraňuje povrchové zafarbenia zubov, spôsobené:
- liečivami ako napríklad tetracyklínom, minocyklínom
- fluorózou
- škvrny spôsobené jedlom
- zmeny na zuboch súvisiace s vekom.


Tieto výrobky sú: Pola Day s obsahom peroxidu vodíka 7.5% a 9%, Pola Night s obsahom peroxidu vodíka 22%, Pola Day CP s obsahom peroxidu vodíka 35%, Pola Office
s obsahom peroxidu vodíka 35% a Pola Office Plus s obsahom peroxidu vodíka 37.5%. Tento vyšší percentuálny obsah peroxidu vodíka umožňuje zubným lekárom naďalej ponúkať veľmi rýchle ošetrenie chrupu.

VÝROBOK / OBAL
Ako hlavný dodávateľ výrobkov na bielenie zubov, spoločnosť SDI Ltd pripravila niektoré úpravy týkajúce sa výrobkov rady Pola, ako napríklad:
1) Sortiment kozmetických výrobkov Pola s obalom vyhovujúcim požiadavkám pre obaly Smernice Rady EU, týkajúcich sa kozmetických výrobkov.
Tieto výrobky sú dostupné od 31.októbra 2012.
2) Sortiment výrobkov Pola s označením CE0510 sú nahradené novou sadou Pola s označením CE0297.Tieto výrobky má spoločnosť SDI pripravené na predaj.
3) Všetky brožúrky výrobkov Pola sú aktualizované v súlade s predpismi platnými pre kozmetické a zdravotnícke pomôcky.


< Späť na vrch stránky