W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
Adhezíva
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
- pola office+
- pola office
- pola night
- pola day
- pola paint
- soothe
- pola day CP
- pola office+ 6%
Leptadlá
Skloionoméry
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
 
 
 
 
 
Bielenie zubov - Pola day

Vlastnosti
Bieliaci systém na báze 3% a 7,5% peroxidu vodíka. Je určený pre domáce
bielenie zubov pod dohľadom stomatológa. PolaDay je číry tekutý gél, jemne
prifarbený, má vysokú viskozitu a neutrálne pH. PolaDay sa vyrába v praktických
1,3g striekačkách. Prípravok PolaDay sa používa s aplikátorom.

Indikačná šírka - PolaNight bieli:
povrchovo sfarbené zuby
• endogénne sfarbené zuby
• penetrujúce škvrny
• škvrny, ktoré vznikli pulpálnou traumou
• devitálne zuby
• aproximálnu diskoloráciu
• tetracyklínové zuby
• iatrogénne sfarbené zuby
• prirodzene žlté zuby
• nikotínové škvrny
• škvrny od jedla.

Dávkovanie - možnosti ošetrenia
V závislosti od pacientových požiadaviek a senzitivity sa môžu aplikátory
s gélom používať:
a) 3 krát - 30 minút denne, medzi jednotlivými aplikáciami musí byť minimálne
1 a pol hodinová pauza.
b) 1 krát - jeden a pol hodiny
c) čas ošetrenia môže byť prispôsobený pacientovým požiadavkám.

Inštrukcie pre pacienta:
1) vyčistite si zuby kefkou a niťou, vyberte striekačku zo setu, odstráňte
vrchnák a na striekačku pevne nasaďte aplikačnú kanylu
2) do každej časti aplikátora (na prednú stranu každého zubu) vystreknite
malú kvapku gélu
3) aplikátor si vložte do úst, pritlačte na zuby prstami, prejdite okraj aplikátora
pri krčkoch zubov, tým ho pritisnete k zubom
4) zvyšný gél utrite suchou jemnou kefkou alebo papierom
5) po ošetrení vyberte aplikátor z úst, vypláchnite si ústa vlažnou vodou a zbytky
gélu vypláchnite z aplikátora
6) vyčistite si zuby (doporučuje sa používať jemnú kefku a pastu s vyšším
obsahom fluóru)

Stav pre bielením... ... a po bielení

TLAČOVÁ SPRÁVA NOVÁ LEGISLATÍVA, TÝKAJÚCA SA KOZMETICKÝCH VÝROBKOV NA BIELENIE ZUBOV
Platná od 31. októbra 2012

V septembri 2011, Rada EÚ vydala dodatok k existujúcej Smernici pre kozmetické výrobky.
• Kozmetické výrobky na bielenie zubov s obsahom peroxidu vodíka do 0,1% sú spotrebiteľom naďalej voľne dostupné.
• Výrobky obsahujúce peroxid vodíka v rozmedzí od 0,1% do 6% si vyžadujú klinické vyšetrenie a prvé ošetrenie zubným lekárom.
• Používanie týchto výrobkov nie je povolené osobám mladším ako 18 (osemnásť) rokov.
• Kozmetické výrobky na bielenie zubov s obsahom peroxidu vodíka nad 6% sú zakázané.
Tieto vyššie uvedené zmeny sú platné od 31.októbra 2012.


KOZMETICKÝ RAD - POLA
Pre všetky výrobky na bielenie zubov, na ktoré sa vzťahuje uvedená Smernica, s platnosťou od 31. októbra 2012 platí povolený obsah peroxidu vodíka od 0,1% do 6% a dodávanie týchto výrobkov sa obmedzuje len na dodávanie registrovaným zubným lekárom. Mnohé z momentálne dostupných výrobkov nespĺňajú nové požiadavky platné
od 31. októbra 2012. Výrobky SDI Pola Day s obsahom peroxidu vodíka 3% a 6%, a Pola Night s obsahom karbamid peroxidu 10% a 16% vyhovujú požiadavkám novej legislatívy a sú dostupné na trhu od 31.októbra 2012.


RAD ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK - POLA
Podľa prepracovanej klasifikácie výrobkov, SDI úspešne získala schválenie výrobkov rady POLA, ako zdravotníckych pomôcok s obsahom peroxidu vodíka vyšším ako 6%. Obal musí spĺňať požiadavky Smernice pre zdravotnícke pomôcky a uvádzať v " Návode na použitie" nasledovné:
• ľahko odstraňuje(jemne rozleptá) povrchové zafarbenie na vitálnych zuboch
• ľahko odstraňuje(jemne rozleptá) zafarbenie na nevitálnych zuboch
• podporuje leštenie zubov po odstránení zafarbenia/škvŕn
• odstraňuje povrchové zafarbenia zubov, spôsobené:
- liečivami ako napríklad tetracyklínom, minocyklínom
- fluorózou
- škvrny spôsobené jedlom
- zmeny na zuboch súvisiace s vekom.


Tieto výrobky sú: Pola Day s obsahom peroxidu vodíka 7.5% a 9%, Pola Night s obsahom peroxidu vodíka 22%, Pola Day CP s obsahom peroxidu vodíka 35%, Pola Office
s obsahom peroxidu vodíka 35% a Pola Office Plus s obsahom peroxidu vodíka 37.5%. Tento vyšší percentuálny obsah peroxidu vodíka umožňuje zubným lekárom naďalej ponúkať veľmi rýchle ošetrenie chrupu.

VÝROBOK / OBAL
Ako hlavný dodávateľ výrobkov na bielenie zubov, spoločnosť SDI Ltd pripravila niektoré úpravy týkajúce sa výrobkov rady Pola, ako napríklad:
1) Sortiment kozmetických výrobkov Pola s obalom vyhovujúcim požiadavkám pre obaly Smernice Rady EU, týkajúcich sa kozmetických výrobkov.
Tieto výrobky sú dostupné od 31.októbra 2012.
2) Sortiment výrobkov Pola s označením CE0510 sú nahradené novou sadou Pola s označením CE0297.Tieto výrobky má spoločnosť SDI pripravené na predaj.
3) Všetky brožúrky výrobkov Pola sú aktualizované v súlade s predpismi platnými pre kozmetické a zdravotnícke pomôcky.

    < Späť na vrch stránky