W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
- permite
- gs-80
- lojic+
Adhezíva
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
Leptadlá
Skloionoméry
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
 
 
 
 
 
Amalgámy - Lojic+

Vlastnosti
Platinou zušľachtený, moderný, kvalitný, non-gama 2 sférický amalgám s 60% obsahom striebra. Lojic + sa vyznačuje výnimočnou pevnosťou a stabilitou v kavite, optimálnym spracovaním a vynikajúcou leštiteľnosťou. Zhotovená výplň zaručuje dlhú životnosť.

Od roku 1988 bolo s Lojic + úspešne zhotovené cez 35 miliónov
mimoriadne kvalitných výplní po celom svete.


Optimálne charakteristiky spracovania
Lojic + je po namiešaní homogénna zmes, ktorá sa ľahko zapracuje do kavity,
dobre sa vtláča, opracováva a výborne sa leští.
Materiál bol veľmi kladne hodnotený konzultantmi časopisu Dental Advisor
(9-10/1994, Vol 4). Pomer zliatiny a ortuti je 1: 0,73 až 1: 0,77 podľa pracovného
času a veľkosti dávky.
Zloženie zliatiny Lojic +: Ag 60,1%, Sn 28,05% Cu 11,8%, Pt 0,05%.

Návod na použitie:

1. Vyberte vhodnú veľkosť kapsule podľa farebného značenia.
2. POMALY zatlačte na zátku proti rovnému povrchu, až zapadne do kapsule
po širšie viečko. Najskôr ucítite odpor, potom praskne membrána a ortuť sa spojí
so zliatinou.
3. Vsaďte kapsulu do držiaka amalgamátora (Ultramat 2) a skontrolujte jej
správne umiestnenie.
4. Zvoľte zodpovedajúcu dobu mixovania. Doba sa môže líšiť podľa typu a nastavenia prístroja - optimálne 8 sekúnd. Správne rozmiešaný amalgám je lesklá homogénna
plastická hmota. Ak je zmes horúca, trblietavá a lepkavá, bolo miešanie príliš dlhé,
naopak ak je zmes suchá a pokrytá prachom, je rozmiešané málo.
5. Po rozmiešaní vyberte kapsulu z držiaka.
6. Poklepte všetok obsah do spodnej časti kapsule.
7. Otvorte kapsulu a vyberte z nej pripravený amalgám.
Prípadný zvyšok membrány sa od zmesi ľahko oddelí.

Farebné rozlíšenie dávok amalgámu Lojic+
(1 spill = 400mg, 2 spill = 600mg, 3 spill = 800mg, 5 spill = 1200mg)


Farebné rozlíšenie podľa rýchlosti tuhnutia
Fast = rýchle
Regular = normálne
Slow = pomalé

Varovanie: ORTUŤ JE JEDOVATÁ
Pary ortuti sú pri vdýchnutí jedovaté. Kapsule nechajte stále uzavreté. Ventilácia
v miestnosti je nutná. Neotvárajte kapsulu pred miešaním. Pre prácu so všetkými dentálnymi materiálmi sú odporúčané rukavice, okuliare a pracovný odev. Použité kapsule likvidujte podľa platných pravidiel.
Požitie: ortuť môže mať neurotoxické účinky a spôsobiť poškodenie pečene
Vdýchnutie: ortuť môže spôsobiť dýchacie ťažkosti vrátane zápalov a obmedzovače tekutín.
Oči a koža: ortuť môže spôsobiť podráždenie a alergické reakcie.
Akútne zasiahnutie: ortuť môže spôsobiť iritácie a alergické reakcie vrátane dermatitída, problémov s dýchaním a žalúdočných ťažkostí.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Skladovanie: skladujte pri teplote nižšej ako 250 C
Zloženie zliatiny Lojic +: Ag 60,1%, Sn 28,05% Cu 11,8%, Pt 0,05%