W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
Adhezíva
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
Leptadlá
Skloionoméry
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
- ultramat 2
- ultramat S
- radii plus
- LED radiometer
 
 
 
 
 
Zariadenia - LED radiometer

Charakteristika
Zariadenie pre dvojitú kontrolu LED svetidla. Môžete sa viac spoliehať na svoje LED vytvrdzovaciea svietidlo. Najčastejším problémom so živicami býva práve zlyhanie vytvrdzovania.

Z rôznych dôvodov môže nastať prípad, že LED vytvrdzovacie svetlo stráca na intenzite.
Je preto nevyhnutné, aby sa pravidelne otestovala presnosť svetelného výkonu, aby
sa zabezpečil konštantný vysoký výkon, a ak je to potrebné, odstránili prípadné
problémy s intenzitou svetla.Pre všetky LED vytvrdzovacie svetlá
LED Radiometer je kalibrovaný pre všetky LED vytvrdzovacie svetidlá. Je určený pre meranie intenzity svetla vyžarovaného v rozsahu 400 až 525 nanometrov vlnovej dĺžky, a umožňuje odčítanie výkonu v rozsahu 0-2000 mW/cm2.

Okamžité a ľahké čítanie

LED Radiometer sa automaticky zapne, čím sa okamžite znázornia digitálne údaje s veľmi veľkými, viditeľnými číslami. Najvyššia čítanie je dočasne držané na účely nahrávania.

Ľahký a kompaktný
Váži len 124 gramov, ergonomicky navrhnutý LED Radiometer je ľahké prenášať z jednej miestnosti do druhej. Je dosť malý na to aby sa mohol položiť aj na menšie odkladacie plochy.