W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
- permite
- gs-80
- lojic+
Adhezíva
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
Leptadlá
Skloionoméry
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
 
 
 
 
 
Amalgámy - Gs-80

Vlastnosti
Moderný, kvalitný a ekonomicky výhodný non-gama 2 amalgám so 40%
obsahom striebra. GS-80 sa vyznačuje vysokou pevnosťou a stabilitou v kavite,
ktorá zaručuje dlhú životnosť výplne k plnej spokojnosti pacienta.

Od roku 1986 bolo s GS-80 úspešne zhotovené na 200 miliónov
kvalitných výplní po celom svete.


Optimálne charakteristiky spracovania
GS-80 sa konzistentne mieša, ľahko umiestňuje do kavity, dobre sa pěchuje,
vyznačuje sa kvalitné interproximálním kontaktom, opracovateľnosťou a výberom časov tuhnutia.

Návod k použitiu:
1. Vyberte vhodnú veľkosť kapsule podľa farebného značenia.
2. POMALY zatlačte na zátku proti rovnému povrchu, až zapadne do kapsule
po širšie viečko. Najskôr ucítite odpor, potom praskne membrána a ortuť sa spojí
so zliatinou.
3. Vsaďte kapsulu do držiaka amalgamátore (Ultramat 2) a skontrolujte jej
správne umiestnenie.
4. Zvoľte zodpovedajúcu dobu mixovania. Doba sa môže líšiť podľa typu a nastavenia prístroja - optimálne 8 sekúnd. Správne rozmiešaný amalgám je lesklá homogénna
plastická hmota. Ak je zmes horúca, trblietavá a lepkavá, bolo miešanie príliš dlhé,
naopak ak je zmes suchá a pokrytá prachom, je rozmiešané málo.
5. Po rozmiešaní vyberte kapsulu z držiaka.
6. Poklepte všetok obsah do spodnej časti kapsule.
7. Otvorte kapsulu a vyberte z nej pripravený amalgám. Prípadný zvyšok
membrány sa od zmesi ľahko oddelí.Farebné rozlíšenie dávok amalgámu GS-80
(1 spill = 400mg, 2 spill = 600mg, 3 spill = 800mg, 5 spill = 1200mg)


Farebné rozlíšenie podľa rýchlosti tuhnutia
Fast = rýchle
Regular = normálne
Slow = pomalé

Varovanie: ORTUŤ JE JEDOVATÁ!
Pary ortuti sú pri vdýchnutí jedovaté. Kapsule nechajte stále uzavreté. Ventilácia
v miestnosti je nutná. Neotvárajte kapsulu pred miešaním. Pre prácu so všetkými dentálnymi materiálmi sú odporúčané rukavice, okuliare a pracovný odev. Použité kapsule likvidujte podľa platných smerníc.
Požitie: ortuť môže mať neurotoxické účinky a spôsobiť poškodenie pečene.
Vdýchnutie: ortuť môže spôsobiť dýchacie ťažkosti vrátane zápalov a obmedzovače tekutín.
Oči a koža: ortuť môže spôsobiť podráždenie a alergické reakcie.
Akútne zasiahnutie: ortuť môže spôsobiť iritácie a alergické reakcie vrátane dermatitídy, problémov s dýchaním a žalúdočných ťažkostí.