W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
Adhezíva
- frog
- go!
- stae
- riva bond LC
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
Leptadlá
Skloionoméry
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
 
 
 
 
 
Adhezíva - Frog

Vlastnosti
Samoleptací adhezívny, svetlom tuhnúci bondovací systém, založený na systéme
primer a bond. Samoleptací primer môže byť použitý ako na dentín, tak i
na sklovinu. Bond sa môže použiť na suchý aj vlhký povrch.

Indikácie
• priame rekonštrukcie využívajúce svetlom tuhnúce kompozity a kompoméry
• bondovanie nepriamych rekonštrukcií vyžadujúcich cement na živicovej báze
• rekonštrukcie kompozitov, porcelánu a keramiky
• uzatvárania odhalených koreňových povrchov spôsobujúcich citlivosť
• uzatváranie kavity pred nepriamou rekonštrukciu
• podložka pod amalgámové výplne.Príprava
Aby sa zabránilo znečisteniu preveďte izoláciu – najlepšie použitím gumovej priehradky. V prípadoch vyžadujúcich ochranu pulpy preveďte podloženie kalcid hydroxidom. Primer a bond tesne pred použitím premiešajte. Aplikujte do 3 minút
od premiešania. Po použití obe fľaštičky tesne uzavrite.


Návod na použitie
Priama rekonštrukcia zubu svetlom tuhnúcim kompozitom
alebo kompomérom - nepriama rekonštrukcia cementom na živicovej báze:
• kavitu bežne preparujte, odsajte prebytočnú vodu, povrch udržujte vlhký
• vnútorné plochy kavity zvlhčujte PRIMERom po dobu 20 sekúnd
• kavitu jemne vyfúkajte suchým vzduchom bez oleja, až pokým nezostane
povrch lesklý
• na povrch naleptaný primerom aplikujte BOND
• rovnomerné rozptýlenie BONDU docielite použitím jemného prúdu suchého vzduchu bez oleja (Poznámka: Príliš silný prúd vzduchu zredukuje vrstvu BONDU čím môže spôsobiť zníženie adhézie.)
• osvieťte 10 sekúnd
• aplikujte kompozit, prípadne kompomér napr. Ice, Glacier, Freedom alebo cement.


Bezpečnostné opatrenia

• materiál smie byť použitý iba pod dozorom stomatológa
• zabráňte dlhotrvajúcemu kontaktu s pokožkou, ústnymi tkanivami, očami nakoľko materiál môže spôsobiť ich podráždenie. Pri zasiahnutí opláchnite postihnuté miesto vodou, pri komplikáciách príp. pri zasiahnutí očí vyhľadajte lekársku pomoc
• neaplikovať pacientom so známou citlivosťou na niektorú z látok obsiahnutých v materiály
• materiál uchovávajte v chlade
• používajte pri izbovej teplote.

Balenie:
Frog Primer 5 ml, Frog Bond 5 ml.